10 листопада 1984 р. відбулось четверте пленарне засідання Крайової управи УПТ-ва в США

10 листопада відбулось засідання крайової управи в Нью-Йорку. Засідання відкрив молитвою голова управи Олександер Пришляк та рівночасно попросив вшанувати св.п. Патріярха Йосифа. Після узгіднення й прийняття порядку нарад поодинокі члени управи — референти склали свої звіти з проведеної праці за останній період. Спочатку подав звіт своєї праці голова управи О. Пришляк. Він говорив не тільки про свою працю, як голови, але також вказував на труднощі праці та давав сугестії, що треба робити, щоб наша праця була більше успішною. Шкодував, що він не міг сам безпосередньо взяти участь у похоронах св.п. Патріярха Йосифа. З своєї сторони зробив все, щоб від нас була заступлена делегація на похоронах св.п. Патріярха. Крім цього, тут, на місці, був у контакті з нашими владиками у зв’язку з похоронами Патріярха Йосифа. Голова підкреслив, що смерть Патріярха Йосифа — це велика втрата для нашої Церкви й українського народу. Тепер ми починаємо новий період наших змагань за визнання існуючого патріярхату нашої УКЦеркви. Перед нами стоїть нелегке завдання.

Після цього подавали свої короткі звіти й інформації поодинокі члени крайової управи. Над заслуханими звітами відбулась широка дискусія. При чому тут виринуло актуальне питання, а саме дописи, що появилась 5 листопада у «Ньюзвік», як також заторкнено відповідь на допис українських ієрархів у США, що був надрукований на сторінках «Свободи». Тому, що стояло питання, чи вістки, подані у «Ньюзвік», з правдивими, чи ні.

В цій справі М. Галів сказав, що йому невідомо, звідкіля «Ньюзвік» має свої інформації, але ствердив, що редакція журнала «Патріярхат» має автентичний лист із Східньої Конґреґації до владик, чи, може, до владики нашої Церкви, в якому порушені ці питання в дещо іншому тоні. Після цього прочитав український переклад листа. Вже на самому засіданні виявилось, що цей лист є більше поширений.

Після прочитання листа подано інформацію, що 19 і 20 листопада 1984 р. у Філядельфії відбудеться якась нарада наших владик і то не тільки американських. Після короткого обміну думками вирішено попросити авдієнцію з нашими владиками. Цією справою зайнялися наші члени управи у Філядельфії. Така авдієнція відбулась, і про неї інформуємо на іншому місці у цьому числі журнала.

Під час засідання багато часу було присвячено журналові «Патріярхат», його редагуванню і самому редакторові. Обговорено питання чергового з’їзду Українського Патріярхального Товариства в США, який плянується на квітень 1985 р. Тому, що виникли деякі технічні ускладнення, не вирішено точно, коли і де цей з’їзд відбудеться. Про це будуть ще окремі повідомлення.

Розглянено ряд фінансових питань у зв’язку з поїздкою до Риму на похорон Патріярха Йосифа. Засідання тривало від 1:00 години пополудні до 10:30 вечора. На закінчення голова О. Пришляк подякував членам управи за активну участь у засіданні й на цьому закрив наради.