Христос Рождається!

19 січня 1984 р.

Високопреподобний Отець Прот. Т. Міненко Редактор «Вісника»,
Органу Греко-Православної Церкви в Канаді, Вінніпег

Високопреподобний Отче Редакторе!

У Вашому звіті про ІV Конгрес Вільних Українців («Вісник» з 15 грудня 1983 р.) Ви назвали «нахабністю» звернення Патріярха Йосифа, як «духовного Батька», до членів Конгресу. Дозвольте звернути Вашу увагу на те, що це Ваше окреслення дуже невідповідне, а навіть образливе. Не годиться Вам, як священикові, вживати таких висловів у відношенні до Владики, що вже 44 роки сповняє єпископський уряд і який карався 18 років у совєтській неволі. Ви, як православний священик, не мусите величати його титулом Патріярха, але Ви повинні б пошанувати його вік та довгі роки єпископського служіння й терпіння. Цим своїм висловом Ви також роз’ятрюєте рани між українцями — православними і католиками. Чи це принесе Вам користь? Чи цього нам треба?

Декрет II Ватиканського Собору про Східні Католицькі Церкви називає патріярха чи верховного архиєпископа, що стоїть на чолі якоїсь Церкви чи Обряду, словами «Отець і Голова». Блаженніший Йосиф ужив вислову «духовний батько» у зверненні до Конгресу, але рівночасно, цитуючи св. Павла, підкреслив, що народ може мати більше духовних батьків. Тим самим він не уважає себе за одинокого духовного батька українського народу, але за одного з них. Якби Ви, Отче Редакторе, були уважно прочитали цитоване Вам речення, Ви не були б прийшли До такого жалюгідного висновку, до якого Ви прийшли.

Зрештою, яка кому шкода з того, коли владика називає себе батьком, промовляючи до різноконфесійної публіки? От у цьому листі титулуємо Вас словом «Отче», а Ви ж не є нашим батьком. Чи це нам шкодить?

Думаємо, що християнська любов та справедливість вимагають, щоб Ви, Отче Редакторе, відкликали Ваше дуже не належне твердження про звернення Патріярха Йосифа до членів Конгресу, бо воно не приносить Вам чести. Ми повинні спирати нашу працю серед української громади не на ненависті, а на любові, бо любов — це велика християнська чеснота та основа християнської віри.

З висловами пошани

За Президію Українського Патріярхального Світового Об’єднання

Василь Колодчин, Секретар
Богдан І. Лончина, Голова

Це копія листа, який був пересланий о. Т. Міненкові,
редакторові «Вісника», органу Греко-Православної Церкви у Канаді.

Редакція