80-річчя інж. Романа Раковського

Українська громада метрополії Ню-Йорку святочним обідом відзначила 80-річний ювілей економічно-кооперативного діяча інж. Романа Раковського, який відбувся в неділю, 3червня 1979 p., в Українському Народному Домі. Святочний обід з мистецькою програмою приготовив окремий комітет на чолі з адв. Романом Гуглевичем. В обіді взяли участь представники різних громадських організацій, а зокрема представники кооператив «Самопоміч» з різних осередків. Програмою ювілейного обіду керував д-р Іван Флис. Головну промову виголосив Дмитро Григорчук з Чікаґа. Ювілята інж. Р. Раковського з дружиною Пані Любою вітали від УККА мґр. Іван Базарко, «Самопомочі» — Нью Йорк — радник Богдан Ластовецький, Комітету Об’єднаних Американсько-Українських Організацій — інж. Євген Івашків, парафії св. Юра — о. д-р Володимир Ґавліч, Української Православної Церкви — о. Володимир Базилевський. В мистецькій частині брали участь група бандуристів і солістка Валя Наливайко при фортеп’яновому акомпаніяменті Христина Карпевич. Іван Керницький прочитав присвячений Ювілятові свій фейлетон.

Інж. Роман Раковський належить в нашому українському економічно-кооперативному житті до особливих індивідуальностей, Р. Раковський стояв на засаді, що перед усім, щоби розгорнути будьяку працю треба в першу чергу мати забезпечену матеріяльну сторінку, себто поставити на належному рівні економічне життя. Цю засаду Раковський не тільки проповідував, але також її реалізував в житті. В тій ділянці почав працювати ще на рідних землях, де Ювілят був директором Народного Промислу у Львові та інспектором Ревізійного Союзу Українських Кооператив. Також був ініціятором оснування Центрбанку у Львові. Коли Ювілят опинився тут в Америці він також почав від розбудови кооперативи «Самопоміч». Засада, що розбудова економічного життя є запорукою росту й розвитку нашої громади виявилась правильною. Цій засаді Ювілят віддав багато своєї наполегливої, відданої й щирої праці, що не однократно підкреслено в привітальних промовах. Поруч з цим слід підкреслити, що Ювілят Роман Раковський також цікавився в загальному українським громадським й церковним життям. Ювілят є примірним членом зорганізованого мирянського руху. З нагоди Ювілею Романа Раковського у Ґлен Спей зібрано на Патріярший Фонд 745 дол.

В імені Ювілята, син, Ігор Раковський подякував організаторам за улаштовання ювілейного обіду, промовцям та всім учасникам, що своєю участю звеличали Ювілята інж. Романа Раковського. В імені журналу вітаємо інж. Р. Раковського з його ювілеєм та бажаємо в кріпкому здоров’ю прожити многі літа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web