Активність у відділах Товариства

Із Аллентавну, /Пенсильвенія/, голова нашого відділу Йосиф Клисяк повідомляє про успішну акцію збірки фондів на ціль «Церкви в потребі»; Збірковими листами ч. 143, 144, 145 і 147 панове Дмитро Хорват і Михайло Голець охопили повністю Аллентавн, а пан Юрій Цегельський збирав фонди у Бетлегем на збіркову листу ч. 273. Завдяки цим трьом активним людям із цього осередку вислано до Риму на фонд «Церква в потребі» 1259 долярів. Окремим листом, висланим на руки голови відділу пана Йосифа Клисяка Верховний Архиєпископ потвердив одержання згаданої суми і висловив щиру подяку активним збірщикам, зокрема бажаючи усіх Христових благодатей щирим благородним жертводавцям.

* * * * * * * * *

Відділ в Ню Йорку, /голова др. Іван Козак/, де є також активними члени Крайової Управи товариства що там живуть, перевів у другій половині цього року досить активну збірку на фонд «Церкви в потребі». Серед актів відділу знаходяться оригінальні збіркові листи ч.76 до 83,і від 163 до 172. Активно працювали в цій акції пані і панове: Микола Білан, Анастазія Костриба, М. Хоманчук,М. Курояка, Антін Патер, др. Василь Палідвор, Лаврентій Барицький, пані М. Лозинська, Юрій Малаховський, Евстахїй Манацький, М. Клецор, Г. Бакуменко, Оксана Щур, та др. Іван Козак. Окремими листами подяки,що їх одержали др. І. Козак і др. В. Палідвор Верховний Архиєпископ потверджує одержання окремих посилок разом на суму 4,535 долярів, і щиро дякує усім людям доброї волі, що причинилися своєю працею і жертвенністю до успіху збіркової акції.

* * * * * * * * *

Відділ товариства у Лудлов, Массечуссетс, активно й організовано перевів на своєму терені деякі акції в користь помісности нашої Церкви. Маючи кращу ситуацію в тому, що їхній Отець Парох розуміє ціль змагань мирян і йде їм назустріч, акції матеріяльного бойкоту в цьому осередку не були потрібні. Зате управа відділу вислала письма до Владик Америки й Европи з проханнями обороняти права помісности нашої Церкви , виконувати постанови IV Синоду Українських Єпископів та змагати до скликання V Синоду. Відділ проводить також інформаційну роботу помножуванням і розповсюджуванням коментарів із радіопрограми «Голос Мирян» у Філядельфії, яка ведеться старанням філядельфійського відділу товариства.

Влаштуваннями базару, виставки українського мистецтва та продажу печива й інших українських страв управа відділу здобула 800 долярів, які вислала до Верховного Архиєпископа на фонд «Церква в потребі». Головою управи відділу є Іван Чопик, секретарем Володимир Кривулич,а фінансовим референтом Василь Фіцик.

* * * * * * * * *

У жовтні цього року відбулися звичайні загальні збори відділу товариства у Бофало, Ню Йорк. На зборах обговорювано сучасне положення нашої Церкви й обмірковано плян праці, а вислід думок зборів відображено в резолюціях. В них стверджується повне довір’я й моральну та матеріяльну підтримку Верховному Архиєпископові Кир Йосифові Сліпому і його акціям за патріярхат, висловлюється прикрість з приводу відмови Папи Павла Шостого потрактувати позитивно прохання наших Владик в справі створення українського патріярхату, з вірою й надією стверджується, що майбутня доля нашої Церкви залежить повністю від згоди і єдности наших Владик, яких закликається знайти спільну мову й перейти до спільної дії.

Збори з обуренням осудили редакцію Василіянського місячника «Світло» в Торонто, а спеціяльно його головного редактора о. Ореста Купранця, за повні несумлінних інсинуацій і наклепів статті відносно особи Верховного Архиєпископа.

Головою управи відділу є пан Юрій Коритко, секретарем пані Оксана Бережницька. Зборами проводив голова президії Богдан Мороз і секретар Плятон Русинко.

* * * * * * * * *

Завдяки старанням нашого організаційного референта на Захід, пана Зиновія Квіта у Клівленді, постав наймолодший відділ нашого товариства на західньому кінці Америки – в Лoc Анджелес. На перших зборах було присутніх сто людей, з яких вісімдесять стали членами новооснованого відділу. Головою управи відділу вибрано др. Олега Снилика, а секретарем др. Івана Бялоскурського.

* * * * * * * * *

В неділю 12 грудня цього року відбулася у Філядельфії «Виграша дару українських мистців», якої ціллю було придбати фонди на Український Католицький Університет і Собор Святої Софії у Римі. Цю імпрезу вдалося зорганізувати завдяки великому зрозумінню й жертвенності двадцятчотирьох мистців із Філядельфії й околиці, які подарували свої твори. Ось їхні прізвища: Петро Андрусів, Йосиф Бобинський, /дар Мистецької Студії/, Таня Бульба, Антін Чайковський, Христина Дохват, Василь Дорошенко, Юрій Гура, Петро Капшученко, Василь Кивелюк, Ніна Климовська, /дві картини/, Богдан Кондра, Любомир Кулинич, Софія Лада, Оксана Лучаковська-Армстронґ, Петро Мегик, Максим Німець, Степан Рожок, Валентин Сем’янців, Роман Василишин, В. Васьківський, Петро Василишин, Оксана Ванчицька і Христина Зелінська. Імпреза дала доходу 3,862 долярів, які переслано на руки їх Блаженства Верховного Архиєпископа Кир Йосифа Сліпого.

Збірковий Комітет, висловлюючи признання мистцям і організаторам імпрези, висловив надію, що найкращою подякою для усіх буде ріст і розбудова наших українських установ у Римі, що під проводом Верховного Архиєпископа стали об’єднуючим центром українців у світі, за словами: «Істина і любов науки єднають в розсіянні сущих.»