Авдієнція представників Крайової Управи Товариства за Патірярхальний устрій Помісної УКЦеркви у владики Василя Лостена

Взаємини Т-ва за Патріархальний Устрій Помісної УКЦеркви з Філядельфійською Митрополією не були такі, як повинні б бути від самого початку постання мирянського руху в ЗСА за встановлення Києво-Галицького Патріярхату в липні 1964 р. Щоб якоюсь мірою наладнати зв’язок, Крайова Управа вирішила просити Владику Василя Лостена Апостольського Адміністратора Філядельфійської Архиєпархії про відбуття спільної виміни думок на тему невідкладних проблем нашої Церкви. На письмове прохання Владика Василь радо погодився таку розмову відбути в Митрополичій Консисторії у Філядельфії дня 19-го березня 1977 р. На визначену 10-ту годину ранку того ж дня Владика Василь прийняв представників К. Управи у складі: Василь Качмар — голова, дир. Ярослав Пастушенко, д-р Володимир Пушкар, д-р Роман Осінчук і мґр. Ярослав Щербанюк. Розмова відбулася в приявності віцеканцлєра о. Роберта Москаля і о. Андрія Бончака. Голова Т-ва Василь Качмар подякував Владиці за згоду відбути спільну розмову та з’ясував проблеми-питання, що повинні б бути предметом дискусії, а саме: 1 Поминання Патріярха Отця Йосифа в Богослужбах у Філядельфійській Архиєпархії, 2. Відкликання суспенд священиків: митрата Маріяна Бутринського, о. Івана Кротича, о. Лева Любинського та св. п. о. крилошанина Миколи Павлишина, як теж надання судовластя парафіям св. Покрови в Клівленді та св. Архистратига Михаїла у Філядельфії. З. Запрошення Патріярха Йосифа до участи на сподівану інсталяцію нового Митрополита Українців у ЗСА, 4. Справа англізації нашої Церкви в деяких парафіях, 5. Навчання релігії у наших парафіяльних школах, 6. Збереження візантійсько-українського обряду в нашій Церкві та 7. Справа взаїмної співпраці з мирянським рухом.

Над з’ясованими повище питаннями вив’язалася довша дискусія, у якій приймали участь усі приявні, то є Владика Василь, о. віцеканцлєр Роберт Москаль і делегати Т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви.

У справі поминання Патріярха Йосифа представники Товариства підкреслили, що Патріярхат нашої Церкви фактично існує, тому то багато наших Владик поминають Отця Йосифа Патріярхом, а також і священики в Канаді, в Австралії і в ЗСА поминають Патріярха. Владика Василь заявив, що і він поминає Блаженнішого Отця Йосифа Патріярхом, щоб одначе дати доручення священикам поминати Патріярха, то мусить появитися, зарядження вищих церковних властей, або мусить бути рішення Синоду наших Владик. Ця справа є поза його компентенцією, — заявив Владика Василь.

Щодо суспенд священиків, то ця справа буде полагоджена в найближчому часі — заявив Владика Василь. Згадані священики повинні прибути до Митрополичої Консисторії і цю справу формально полагодиться. Також і надання судовластя парафіям св. Покрови у Клівленді та св. Арх. Михаїла у Філядельфії може буде поладнане позитивно, але у Філядельфії щойно тоді, як парафія св. Михаїла матиме Богослужби в своїй каплиці, бо католицький Владика не може давати судовластя у Церкві поза своєю юрисдикцією.

Щодо запросин Отця Йосифа на інсталяцію нового митрополита у Філядельфії, то ця справа — заявив Владика Василь, покищо в Божих руках. Одначе він доложить старань, щоб в інсталяції наш Отець Йосиф приймав участь. Відносно введення англійської мови в Богослуженнях у нашій Церкві, то делегати пригадали, що цю справу рішено на 5-ій сесії IV Синоду наших Владик. Одначе тоді виразно зазначено, що «допускається служити одну літургію в живій мові, але тільки діяконські частини. Переклад літургії мусить бути затверджений Блаженнішим Отцем Йосифом». (Благовісник, рік V., книга 1-4. (А, як відомо, досі немає авторизованого перекладу св. літургії в англійській мові).

Владика Лостен заявив, що це складна справа, бо в Філядельфійській Архиєпархії існують парафії, в яких сотні вірних є вже роджені із четвертого покоління і не володіють українською мовою. Одначе правдою є, що не Владика вводить в цій, чи в іншій парафії англійську мову, а парох на прохання таки вірних. Він мотивує потребу, а Владика дає дозвіл.

Навчання релігії в парафіяльних школах також вимагає нормалізації, заявив Владика.

Що ж торкається однообразности нашого обряду, то Владика ствердив, що священослужителі мають змогу вивчити наш обряд, бо існує відповідна книжка для цього. Одначе у цій важливій справі треба працювати. Вкінці Владика висловив також побажання співпраці з мирянським рухом, бо тільки тоді можлива співдія і пізнання повної правди.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt