Дещо з діяльности Крайового Товариства «За патріярхальний устрій УГКЦ в Німеччині»

Передостанні Загальні Збори нашого Т-ва відбулись 21.3.1992 p., на яких вибрано нову Управу, а саме: голова — І. Бобин, заст. голови — Ст. Костюк, секретар — мґр. Б. Шарко, фін. референт Гр. Козій, вільний член — мґр. М. Франкевич, голова Контр. Комісії — д-р О. Вінтоняк.

Останні Заг. Збори відбулись 30.5.1997 p., на яких перевибрано Управу в наступному складі: голова — 1. Бобин, 1-ий заст. голови — Ст. Костюк, 2-ий заст. голови — мгр. М. Франкевич, секретар і культ-осв. референт — канд. пед. наук Дарія Тетерина-Блохин-Бойко, вільний член — мґр. Б. Шарко (обоє кооптовані), фін. референт — Гр. Козій, голова Контр. Комісії — д-р О. Вінтоняк, члени М. Гарабач і А. Готюр.

12.7.1992 р. влаштовано в Мюнхені репрезентативну академію з нагоди 100-річчя народин св.п. Патріярха Йосифа, в якій взяв участь їх Блаженство Патріярх Мирослав-Іван, Преосв. Владики Платон Корниляк і Іван Семедій, віцеміністер освіти України і Депутат до Верховної Ради проф. А. Погрібний, ген. консул України в Мюнхені д-р А. Пономаренко та представники громадських установ, як теж численні професори УВУ і студенти. Доповідь про життя Патріярха виголосила мгр. С. Стецько.

Від 25-30.8.1992 р. делегати Т-ва взяли участь у перепохороненні св.п. Патріярха Йосифа, як теж у Конгресі УПСО та Світовому Конгресі Мирян у Львові та брали участь у всіх інших імпрезах, присвячених пам’яті Патріярха.

19.2.1993 р. влаштовано в Мюнхені спільно з Місцевим Представництвом Українців та Ген. Консулятом обширні інформаційні збори, що на них виголосили доповіді: голова Т-ва І. Бобин про події в житті нашої Церкви у 1992 p., ген. консул д-р Пономаренко про працю консуляту в Мюнхені та сучасний стан в Україні, голова ЦПУН Ст. Костюк звітував про 17-ий делегатський з’їзд ЦПУН і о. М. Мольчко про становище УКЦ у її змаганнях за створення Патріярхату.

24.3.1994р. вислано листа до св. Отця Папи Івана-Павла II з проханням про визнання Патріярхату, а копії листа вислано до 36-ох митрополитів, єпископів і установ в Україні та діяспорі. На нашого листа ми одержали цікаві відгуки, між іншими листа від тодішнього Архимандрита Любомира Гузара наступного змісту: «Важним і потрібним залишається добиватися визнання патріярхального устрою для нашої Церкви. Не менш важним є старання, щоб та ідея не перестала бути живою серед наших вірних. Не розходиться тут про церковно-політичні мотиви, а про нормальне функціонування нашої Помісної Церкви. Патріярхальний устрій дуже видимо підкреслює її внутрішну єдність, а визнання цього устрою заявляє її приналежність до Вселенської Церкви. Одна єдність без другої не має змислу і змісту».

1.1994 р. влаштовано в Мюнхені репрезентативну академію для відзначення 50-річчя смерти св. Слуги Божого Митрополита Андрея і 10-річчя смерти св.п. Патріярха Йосифа. Доповіді виголосили д-р Дм. Злепко і проф. д-р М. Лабунька.

У 1995 р. Крайове Т-во заініціювло відзначення 400-річчя Берестейської Унії, на протязі 1995-96 років проведено збірку на віднову Богословської Академії у Львові, яка дала суму 6000 марок.

На протязі каденції від 1992 до 1997 р. Управа відбула 11 засідань, написала понад 150 листів до різних осіб і установ, 60 повідомлень. 11 протоколів, видала 6 обіжників і 4 запрошення. Члени Управи Т-ва брали участь у різних громадських імпрезах та зустрічах.

Б. Ш.