Десятиріччя радіопрограми Українського Патріярхального Товариства в Боффало

Відділ Українського Патріярхального Товариства (У ПТ) в Боффало, який існує від 1971 року, немало прислужився до популяризації ідеї, за яку змагається це Товариство. Робив це різними шляхами, а особливо за допомогою своєї що недільної радіопрограми, якій присвячуємо нашу статтю.

Не відразу ця радіопрограма стала постійною. Спочатку — тому, що в Боффало в тому часі (а був це 1982 рік) не було жодної української радіопрограми, зродилося бажання зорганізувати тільки дві радіопередачі з нагоди Різдвяних Свят за новим і старим календарним стилем — 25 грудня 1982 р. і 7 січня 1983 р. Була це ідея тодішнього голови Відділу УПТ Онуфрія Білоголовського. Її обмірковано на одному із засідань Управи Відділу, і винесено позитивне рішення.

Почалася акція зібрання потрібних фондів. Датки посипалися несподівано щедро, більше, ніж було їх потрібно. Залишеними грішми оплачено чергові дві-три передачі. А датки напливали дальше з проханням від жертводавців, щоб передачі зробити постійними. Управа Відділу УПТ пішла назустріч бажанню слухачів-жертводавців і підписала контракт з радіовисильнею Даблю Ейч Ел Ді на ввесь 1983 рік. Згодом контракти підписувалися уже з року на рік, і таким чином Патріархальна Радіопрограма в Боффало почала одинадцятий рік свого існування і праці.

Радіовисильна Даблю Ейч Ел Ді працює із великим засягом на Канаду — так, що передачі патріярхальної радіопрограми з Боффало мають можливість слухати також і громадяни Канади. Передачі відбуваються кожної неділі в часі від і од. 1:30 до 2ої. З нагоди Різдвяних Свят, а іноді і з нагоди Великодня передавалися ще й спеціальні програми.

Ведучою радіопрограми ввесь час є Ірина Лаврівська. Протягом сімох років виступав на Радіопрограмі із відповідними гутірками автор цього допису. Згодом посилав свої гутірки для прочитання ведучій радіопрограми. Час-до-часу виступала теперішня голова Відділу УПТ (головою стала вона після Онуфрія Білоголовського в 1984 році) Оксана Бережницька. Часто служила потрібними матеріялами або порадами. Деколи і заступала ведучу Ірину Лаврівську.

Протягом шести років передавалися гутірки проф. Зенона Сагана з історії Української Церкви. Смерть у 1988 році перервала його працю.

Не можна поминути осіб, які виступали принагідно. Це в першу чергу священики. Виступали вони особисто або присилали записи свого слова на звукозаписній стрічці. Ось імена священиків: о. д-р Павло Івахів, о. декан Дмитро Лаптута, о. Володимир Вербицький, о. Богдан Сенцьо, о. Мар’ян Струць, о. Мар’ян Процик, о. Мирослав Байрак, о. Роман Ганкевич, о. Андрій Чировський, о. Любомир Мудрий, о. Матвій Берко, о. Іван Музичка, о. д-р Ігор Мончак, о. Петро Ґаладза, о. Кіндрат Дячук, о. Омелян Іскат і інші.

Із світських громадян принагідно виступали: Онуфрій Білоголовський, проф. Стефанія Чушак, інж. Олександер Пришляк (колишній голова Краєвої Управи УПТ), Анна Макух, Ярослава Борачок, Оксана Салдит, Ігор Чмола, Петро Поліщук, Омелян Кульчицький. Були також передані інтерв’ю: проф. д-ра Леоніда Рудницького з проф. Мирославом Лабунькою, Оксани Бережницької з Ігорем Ольшанівським і Лесею Крип’якевич. Передавались записи слова голови УПСО Василя Колодчина і голови Краєвої Управи УПТ Роми Гайди. І найважніше: передавалось слово Патріярха Йосифа.

Адміністратором радіопрограми ввесь час є Онуфрій Білоголовський. Завдяки його відданій праці радіопрограма ніколи не зазнала фінансової кризи.

Для орієнтації, як виглядає фінансова сторінка радіопрограми, дамо слово цифрам. За десять років існування радіопрограми зібрано $66,539.37. Видатки в тому часі склали суму $60,607.27. Отже, кошти утримання радіопрограми річно становлять пересічно дещо понад шість тисяч доярів.

Основне число жертводавців творили приватні особи. Крім них Патріярхальну радіопрограму підтримували організації, установи, підприємства.

Між останніми були й не-українці. Були й позамісцеві установи, як Український Народній Союз і Український Братський Союз. Щодо величини — датки були різні: багатші, та менш багаті. Є випадки, що сума датків за 10 років сягає одної тисячі, а то й двох тисяч долярів або й вище. Такі випадки годиться назвати:

Український Народній Союз… $2,500.00
Бінго, що відбувалося в п’ятницю … $2,000.00
Бінго, що відбувалося в суботу… $1,750.00
(це бінга, які існували при церкві і школі св. Миколая в Боффало. Вони вже не існують).
Похоронне заведення Ольги Слотюк… $1,235.00
Похоронне заведення «Бушка» (не-українське)… $1, 125.00
Гуцульське Т-во ім. Олекси Довбуша … $1,000

Це були організації і підприємства. А ось ще подібні датки від окремих осіб:

Василь і Анна Федорак… $1,730.00
Онуфрій і Галина Білоголовські… $1.020.00
Іван і Марія Іскало… $1,000.00

На закінчення слід побажати Патріярхальній радіопрограмі дальших успіхів, а жертводавцям подякувати за підтримку тієї — так дуже потрібної — трибуни для популяризації ідей Патріярха Йосифа.