Документація українського самвидаву німецькою мовою*

Інформаційна служба євангелицької преси, що має свій осідок у Домі євангелицької публіцистики у Франкфурті над Майном, видає щотижнево документацію до актуальних суспільно-політичних питань. «Документації ЕПД», як їх скорочено називають, вживаються широко в так званій мережі «Освіти дорослих», що ведеться добре зорганізованою євангелицькою громадою різних мирянських клітин. Також західньо-німецька преса відмічує появи цієї серії, де в минулому появлялися документації до питань екуменізму, Церкви та безробіття, євангелицько-католицького діялогу, пацифістичного руху і так далі.

Про правозахисний рух в Україні появилися, від 1977 року почавши, п’ять документацій, переважно переклади українського самвидаву, але також статті та інтерв’ю. Пригадую тільки тексти Гельсінської групи, оскарження її членів як злочинців, Відкритий лист Юрія Бадзя. Документація, що має наголовок «Самвидавні тексти до переслідування уніятських християн в Україні», появилася 22 липня 1985 р. під номером 35/85 і начислює 44 сторінки великого формату. Від редакції додано слідуючий супровідний текст на обкладинці:

Про правозахисників в радянській республіці Україна (що сама являється членом Об’єднаних Націй), ми протягом років видали низку видань (наприклад 3/77, 45/77, 1/80, 3/82). Там колись активна «Гельсінкська група» сьогодні розбита: всі її члени за ґратами або на засланні. До цього питання даємо самвидавний звіт про процес проти Валерія Марченка та два листи його матері. Як організацію-наслідницю в певній ділянці слід уважати діючу в Західній Україні «Ініціятивну групу оборони прав віруючих та церкви в Україні». Виразно національна Греко-Католицька Церква була 1946 року зліквідована Москвою і зазнає відтоді переслідування. Верховний Архиєпископ щєї з Римом з’єднаної Церкви, жив у екзилі. Йосип Тереля, співавтор тут цитованої Хроніки, був арештований 8.2.85 p., предсідника Ініціятивної групи засуджено за «наклепи на Радянський Союз» на три роки таборів праці.

В документації увійшли слідуючі матеріяли:

 • Анна-Галя Горбач, «Переслідування українців-католиків в Україні». Стаття є передруком з католицького журналу Інформації та звідомлення — дайджест Сходу. Ця стаття дає огляд дев’яти чисел Хроніки Української Католицької Церкви в Україні і зосереджується над головними питаннями, заторкненими Хронікою;
 • «Переслідувані християни України» — це переклад всіх детальних вісток, що їх принесла хроніка про обшуки, арешти, репресії супроти різних осіб та християнських спільнот;
 • далі йде заява Ініціятивної групи з 1982 p., що її підписали Йосип Тереля, о. Григорій Будзинський, Стефанія Петраш-Січко та отці Ігнатій і Діонизій. В заяві пригадується незаконну ліквідацію Української Католицької Церкви і ставиться вимоги щодо її легалізації;
 • Лист секретаря групи о. Будзинського, з 1.2.83 до редакції «Вільної України»;
 • Постанова стрийського районового суду відносно примусового лікування Віктора Рафальського;
 • Розмова Йосипа Терелі з представниками режиму в Ужгороді 23-24 квітня 1984 p.;
 • Стаття Василя Кобрина «Нарис життя о. Михайла Вінницького»;
 • Таємна постанова Закарпатського виконкому з 3-го липня 1984 p.;
 • Далі йде матеріял, що відноситься до смерти київського журналіста Валерія Марченка, а саме стаття Анни-Талі Горбач, написана як вступ до видання, присвяченого Марченкові, що появиться незабаром на німецькому книжковому ринку — «Він мусів вмерти, бо не міг мовчати»;
 • Судовий процес Валерієм Марченком 13-го березня 1984 р. в Києві;
 • Ніна Марченко «Відкритий лист до радянських представників влади» і «Відкритий лист до матерів світу».

Популярність і поширення цієї документаційної серії допоможе безперечно звернути увагу західньої громадськости на переслідування в Україні, порушення елементарних людських прав українських громадян, яких поступово відтинають від коренів рідної культури та релігійних традицій.

* Друкуємо за пресовими комунікатами: «Св. Софія» Релігійне Товариство Українців-Католиків Канади.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web