Феномен святости

(Декілька слів про сенсаційні відкриття у Києво-Печерській Лаврі)

«Дивні діла Твої, Господа!» — поволі згадуємо ми, зіткаючись з непізнаним, ретельно шукаючи відповідь в аналах закутої в матеріялістичні ланцюги офіційної науки. Може, досить лякатися інших альтернативних шляхів у дослідницькій роботі, спрямованих будь-що пояснити те, що має назву факти.

Заради істини, що збагачує нас не тільки матеріяльно, а й духовно, про що не треба забувати, здається, маємо право інколи йти на компроміс з нашим традиційним матеріялізмом. Заради розвитку в науці, заради прогресу. А поки факти існують, факти свідчать…

Розмови, що точаться навколо чудес у Києво-Печерській Лаврі, поширюються серед людей, породжують плітки та легенди. Тому й треба дати пояснення, як кажуть, з перших рук, що за дивовижні явища були зафіксовані науковцями у печерах Лаври до 1990 року, тобто до передачі Ближніх печер Церкві.

Наша невеличка студентська дослідницька група в складі: Новакович Р. Л., Дудник С. В., Столяров В. В., Пашкович C. B.+ (зараз ми студенти 5-го курсу КМІ), виконувала гігієнічні та мікробіологічні дослідження, проводила комплексне вивчення мікроклімату печер. Ця робота велася на базі катедри загальної гігієни нашого інституту під проводом відомого гігієніста, доцента цієї катедри І. І. Нікберга і тривала з 1988 по 1990 pp.

Дослідження ці охоплювали вивчення температурно-вологісного режиму Ближніх печер, характеру переважаючих повітряних потоків у них, вмісту недоокислених речовин, двоокису вуглецю, інших складових повітря печер. Метою наших досліджень була розробка гігієнічних рекомендацій для створення та підтримання оптимальних для збереження мощей умов мікроклімату.

В колі цих досліджень ми проводили цікаві за результатами експерименти. Була проведена порівняльна аналіза проб повітря печер (підземних церков) і повітря безпосередньо з труни св. Аґапіта та труни св. Варлаама (труни їх не герметичні). Вивчався сумарний вміст недоокислених речовин (окислюваність повітря) в паралельних серіях проб повітря. Цей показник є важливим індикатором забруднення повітря.

І що ж ми побачили? Виявлено чітке зниження окислюваности повітря у трунах у 2-9 разів порівняно з повітрям підземних церков, де експонуються ці труни!

У іншому експерименті вивчалася порівняльна якість повітря по показнику загального мікробного забрудження. Нами використовувалася метода аспіраційного сіяння повітря на чашки Петрі з кров’яним агаром за допомогою двох апаратів Кротова. Після одномоментного сіяння на двох апаратах в одній точці, одна з чашок ставилася на труну на 5 хвилин. Друга чашка (контроль) залишалася в апараті. Потім обидві чашки ставилися разом у термостат і через добу підраховувалась кількість вирощених колоній мікробів. Як же ми здивувалися, коли виявили зниження числа колоній у всіх чашках, які підверглися експозиції всього в 5 хвилин на трунах Святих! Так зниження загального мікробного числа спостерігалося в 6-7 разів (чашки, що стояли на труні св. Агапіта) або навіть у 10 разів (чашки з труни св. Варлаама) від цього ж показника у церкві Введення та Варлаамівській церкві, де зберігаються мощі цих Святих!

Крім того, що саме цікаве, на всіх чашках з трун Святих ми відмічали повне зникнення гемолітичних форм бактерій, тобто хвороботворчих бактерій, найбільш шкідливих для організму людини, таких, що руйнують еритроцити.

Окислюваність повітря та бактеріяльна флора є небезпечними факторами не тільки для здоров’я людини, а й шкідливими щодо збереження мощей Святих, що покояться у печерах вже по 800-900 років!

Ці експерименти ми ретельно перевіряли й декілька разів повторювали. Результати були однозначні. Наче якась невідома сила пригнічувала ріст хвороботворних мікроорганізмів!

Базуючись на цих експериментах, ми припускаємо незвичайний вплив мощей на показники гігієнічного стану повітряного середовища, а також сануючу бактерицидну дію мощей (на малих відстанях).

Наші дослідження доповнюють та підтверджують дослідження кандидата біологічних наук Т. П. Решетнікової (НДІ фізіології та генетики рослин АН України), яка вперше довела існування енергетичного поля навколо мощей. Ці її дослідження вперше змістовно освічує газета «Комсомольськеє знамя» від 26.08.1989 р. Після цієї публікації її сенсаційні дані передруковувалися в інших виданнях. Я лише коротко нагадаю про експерименти Таміли Петрівни Решетнікової.

Працюючи з зерном пшениці, вона помітила, що зерна, які полежать декілька хвилин на трунах Святих, скоріше проростають та дають міцніші, кращі сходи (біомоторна дія мощей), а зернята, які були опромінені дозою в 10,000 рад (!), після того, як полежать на трунах святих, дають сходи, не гірші за неопромінені: Тоді як зернята, що відразу ж висівалися в ґрунт після опромінення або не давали сходів зовсім,або з землі виходили страшні мутантні паростки заввишки всього декілька міліметрів (радіопротекторна дія мощей, тобто радіяційний захист)!

Палаючи бажанням знайти механізм дивовижних явищ, досвідчений дослідник не зупинилася тільки на отриманні фактів. Зернята, що просто лежали на трунах з мощами, були підвергнуті біохемічній аналізі та дослідженню за допомогою ядерного магнетного резонансу. І виявляється, що в них відбувалися трансмутації хемічних елементів, себто кількість одних елементів збільшувалася, а інших, навпаки, зменшувалася.

І знов ми відчуваємо дію явно не матеріяльної сили. Що це за сила, яка змінює будову біологічних сполук, діє на молекулярному рівні, захищає від всеперемагаючої радіяції, дає енергію для скорішого й якісного росту рослин, вбиває хвороботворчі мікроби й оздоровляє повітря навколо святині? А може десь тут прихована таємниця зцілення хворих, які споконвіч приходили до печерських мощей… Справді, «дивні діла Твої, Господи!».

Фахівці в галузі біоенергетики пояснюють таку дивовижну дію мощей їх початковою біоенерґетичною ємкісністю та біотрансформаційною властивістю на протязі багатьох століть.

А може це просто Святість, яку нам з матеріялістичних височин важко ще збагнути, осмислити, повірити? Адже, як бачимо, чудеса реґіструються за допомогою сучасних, досить матеріяльних, приладів.

Багато таємниць зберігає ще наша національна Святиня — Києво-Печерська Лавра. Взяти хоча б феномен мироточивих голів. Звідки береться духмяне масло-миро в звичайних, на перший погляд, черепах померлих декілька століть тому людей? Результати дослідження цього мира виявилися теж сенсаційними. Воно вміщує в собі до 60% неденатурованих білків та жирні кислоти, що входять до складу тільки живого організму! Що це? Чим пояснити?!

Не може пояснити сучасна наука і факту самого нетлінного збереження мощей. Жодна з двох існуючих наукових гіпотез (природня муміфікація та штучне бальзамування) після ретельного вивчення мощей так науково і не доведені! Залишається лише версія Церкви про спонтанну муміфікацію Святих…

Так чи інакше, але в Лаврських печерах по 800-900 років нетлінно зберігаються тіла наших перших лікарів, літописців, іконописців, будівничих, відомих державних, церковних та військових діячів Київської Руси. І всі вони канонізовані як Святі, залишками Святих є й вищезгадані мироточиві голови.

«Святая Святих» — назвав Києво-Печерську Лавру відомий дослідник старовини мистецтвознавець академік Д. С. Ліхачов. Замислимося над його словами.

«Феномен Святости» — ще потребує, вивчення, в цьому процесі необхідна допомога Церкви та її богословів. До цього треба підходити з благоговінням і молитвою, тільки так. І тоді може ми з’ясуємо для себе, що «об’єктивною реальністю, яка дана нам у відчуттях» (за Леніним) може бути не тільки матерія?! І що ідеальне, як і матеріяльне теж існує «незалежно від нас і наших знань про нього»!

* Студент медицини, Український державний медичний університет ім.. О. . Богомольця, Київ, Україна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>