Філядельфійський відділ Т-ва відбув загальні збори

В неділю, 23 жовтня 1977 p., філядельфійський відділ відбув свої чергові Загальні Збори Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви. Філядельфійський Відділ належить до одних з найстарших і найбільших Відділів на терені США. До речі, слід згадати, що на терені міста Братньої Любови — Філядельфії, в якому так мало любови, часто розігравалась доля нашої Помісної УКЦеркви.

Чи це було під час десятирічного ювілею філядельфійської Митрополії, коли вперше миряни демонстративно стали в обороні прав нашої Церкви, чи це було під час «славних» свячень, чи це було в 1976 році під час 41 Міжнародного Євхарістійного Конгресу, де знову треба було ставати в обороні прав нашої Церкви і протестувати проти того, що Патріярхові Йосифові було заборонено прибути й очолити на цьому Євхаристійному Конгресі українських прочан. Звичайно ці події були наявними і вони мобілізували мирян у Філядельфії і Відділ був змушений активно проявляти працю.

Збори розпочато молитвою. Після цього слідували загально відомі точки програми. Звіт з діяльности за уступаючу управу склав д-р Юліян Колтун. У звіті він підкреслив, що Відділ нараховує 332 членів. Терен Філядельфії є дуже розкинений і має вісім окремих парафій. Не всі парафії є охоплені організованим мирянством. Звітодавець подав аналізу праці в минулому і сьогодні. Згадав, що впливало на жваву працю тоді. Відмітив, що в той час дуже активними були інж. Степан Процик і проф. Мирослав Лабунька. Був період часу, що праця Відділу посувалась по інерції, себто жила й живилась минулим. В останньому часі мирянський рух зростає на силі, а для цього причинились такі три чинники:

1. Відбуття Євхаристійного Конгресу у Філядельфії з приводу якого відбулись мирянські наради і з’їзди, що спричинилось до активізації мирянства.

2. Перший Окружний З’їзд представників Відділів і мирян, що також відбувся у Філядельфії, 22 травня 1977 р. На цьому з’їзді було заступлених 13 Відділів. Під час нарад порушено актуальні питання нашого Товариства.

3. Добре редагований журнал «Патріярхат», який появляється регулярно кожного місяця та приносить багато різних новин, а зокрема з життя Т-ва. Журнал поволі й поступово здобуває собі право громадянства серед нашої громади. Відділ з своєї сторони допомагає журналові своєю кольпортажею. Журнал досить добре розходиться.

Це наше спільне досягнення.

Окремо відмітив, що на терені Відділу існує вже дев’ять років радіогодина під назвою «Голос Мирян». Отже раз в тиждень Відділ передає найновіші вістки з життя нашої Церкви й зорганізованого мирянського руху. Засяг цієї радіогодини є сімдесять миль у промірі. На протязі дев’ять років радіогодина, якою керує інж. Ю. Головчак, провела надзвичайно важливу й корисну працю на відтинку інформації про ситуацію нашої Помісної Церкви.

Над заслуханими звітами відбулась дискусія, яка проходила в напрямі, що зробити, щоби поживити працю, поширити впливи зорганізованого мирянського руху, щоби краще й більш успішно проводити утвердження патріярхату Помісної УКЦеркви. Після дискусії й обміну думок уступаючій управі уділено абсолюторію. Нову Управу Відділу вибрано в наступному складі: д-р Юліян Колтун — голова, д-р Володимир Процюк — перший заступник голови, інж. Роман Левицький — другий заступник голови, інж. Степан Голуб — секретар, інж. Юліян Головчак, дальше залишився на місці директор радіогодини — «Голос Мирян», д-р Володимир Бачинський, Роман Ярош, Іван Щупаківський, Євгенія Онуферко, інж. Володимир Медуха, Богдан Дубенко, Ярослав Білинський, Дем’ян Береза — члени Управи. Контрольна Комісія інж. Іван Куземський, інж. Михайло Караман, і Теодозій Гриців. Товариський Суд: мґр. Мирослав Субтельний, Іван Крих і Нестор Сум — члени, д-р Лев Кушнір і Мирослав Абрисовський — заступники. Рада Мирян — інж. Володимир Винницький, Христина Турчинюк і Мирослава Білас. Дальше слідували внески й запити та пляни на майбутнє. На закінчення д-р Володимир Пушкар подав свої вражіння з ювілейних святкувань Патріярха Йосифа. Інші учасники робили деякі доповнення так, що присутнім представлено цілу картину, як все проходило і відбулось. Збори закінчено молитвою.

 

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt