Філятелістична першоднівка

Поруч друкуємо філателістичну першоднівку, яка появилась заходами Союзу Українських Філателістів Австрії. Першоднівка надрукована у кольорах, присвячена св.п. Патріярхові Йосифові й появилась точно в самий день його народин, 17 лютого ц.р. З цією метою австрійська пошта у Відні виготовила окремий штемпель, на якому зображений Патріярх Йосиф, як видно на титульній сторінці коверти. На зворотній стороні коверти надрукований текст в українській, німецькій та англійській мовах, у якому подані найбільше важливі біографічні дані Патріярха Йосифа. Першоднівка має особливе інтернаціональне значення у філателістичному світі. За це досягнення належить признання і подяка У праві Союзу Українських Філателістів у Австрії.

Окремо дякуємо д-рові Романові Смикові за всі його труди в цій справі та надіслані інформації. При цьому слід підкреслити, що Р.Смик є одним з тих небагатьох українських лікарів, який багато зробив і робить для популяризації ідей Патріярха Йосифа. Ось заходами Р.Смика появилась пропам’ятна коверта у 40-річчя тернистого шляху УКЦеркви, себто в річницю арешту наших владик, 11 квітня 1945 р.

На коверті, з лівого боку, зображено у терновому вінку храм св. Юра у Львові. Ця пропам’ятна коверта має пригадувати нам і чужому світові про ганебний факт двадцятого століття. В Радянському Союзі переслідують Христа і його вірних послідовників. Пропам’ятна коверта — це один з добрих засобів інформації про Українську Церкву. Пропам’ятні коверти можна замовляти у д-ра Романа Смика.