Громада в Пітсбурґу відзначила ювілей патріархові Йосифові

Святкування шестидесятиріччя священослужіння Патріярха Йосифа дальше продовжаються. В тій черзі, заходами Відділу Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви у Пітсбурґу, 23 жовтня 1977 р. відбувся вечір на пошану Патріярха Йосифа, на який численно прибули українські миряни православні і католики з Пітсбурґа й околиці. З приводу цього свята в Пітсбурґу місцева українська радіопрограма, яку на протязі понад двадцять років фахово провадить панство Комічаки, передала окремо приготовлений монтаж про нашого Патріярха Йосифа. У монтажі, крім короткого представлення Патріярха Йосифа та повідомлення, що відбудуться окремі сходини на пошану Патріярха були передані фрагменти з Українських Днів в Римі з 1975 року. На цьому місці слід підкреслити і висловити панству Комічакам признання та подяку за їх надзвичайно корисну працю для вдержання української етнічної групи на цьому терені.

Святочний вечір відкрив голова Окружного Осередку Т-ва за Патріярхальний Устрій УКЦеркви, а заразом член Управи УПСО та Крайової Управи Т-ва інж. С. М. Тим’як. Свято розпочато молитвою, яку провів о. Іван Кобат. Дальше в короткому і змістовому слові С. Тим’як наголосив моменти значення святкування 60-річчя священства Патріярха Йосифа, підкреслюючи при тому, що Патріярха святив Митрополит Андрей Шептицький, який був тільки що приїхав з заслання. А згодом Слуга Божий Андрей номінував його на єпископа з обов’язками наслідства на львівському престолі. Поруч з тим сказав цікавий фрагмент, що парохом Патріярха Йосифа був о. Волянський і він дав йому рекомендацію на студії богословії, цей сам о. Волянський, що збудував одну з найбільших в той час церков у Пітсбурґу. Правда, вже були по селах наші малі церкви, а це була перша велика й оригінальна церква, яку збудували спільно наші брати з Закарпаття і галичани.

Головну промову присвячену Патріярхові Йосифові виголосив секретар Крайової Управи, а заразом відповідальний ред. журнала «Патріярхат» Микола Галів. Він в загальноохоплюючій доповіді схопив найважливіші фрагменти з життя Патріярха та в стислих красках накреслив присутнім надзвичайно унікальну сильветку Патріярха Йосифа. Доповідач закінчив свою промову закликом — щоби ми всі йшли за Патріярхом Йосифом і піддержали та продовжували ним почате діло та побажав Патріярхові Йосифові обильних на успіхи многих літ. Заля постанням з місць заспівала Патріярхові Йосифові многая літа.

Про вражіння з святкувань 60-річчя священослужіння в Римі подав д-р Сидоряк з Клівленду. Він подав перелік й перебіг поодиноких імпрез, що відбулися, ретроспективно проаналізував попередні відбуті Архиєпископські Синоди та вказав на їх значення для нашої Церкви. Підкреслив, що ми повинні більше прислухатись до голосу нашого Патріярха Йосифа і йти за ним. Доповнення до з’ясувань Сидоряка зробив ред. Роман Данилевич з Клівленду, який також був на святкуваннях у Римі. Він підкреслив, що дуже добрий вплив мала наша конференція у Філядельфії, яку улаштувало УПСО перед святкуваннями в Римі. Він окремо зупинився над відбутими пресовими конференціями в яких 20 різних пресових представників взяло участь. Відгук в пресі був більший, як можна було сподіватись. На загал святкування в Римі були під кожним оглядом на рівні й підбадьоруючі. Ще коротке доповнення зробив інж. Тим’як, а саме, він підкреслив, що у святкуваннях у Римі була імпонуюча участь наших мирян з терену Великої Британії. Тим’як, який керував програмою вечора подякував всім за участь а зокрема нашим братам православним і просив всіх на каву і солодке, що приготовили пані. Вечір закрито молитвою, яку знову провів о. Іван Кобат.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt