Історія Патріярхату Помісної Церкви у філателістичних і пропам’ятних виданнях

Так можна назвати цінну працю д-ра Романа Смика, що появилась окремою книжкою. Це — збірка поштових марок, пропам’ятних видань, жетонів, медальйонів та інших відзнак, присвячених Патріярхові Йосифові під назвою: «Блаженніший Патріярх Йосиф у філателістичних і пропам’ятних виданнях Помісної УКЦеркви». Книжка появилась власним накладом автора праці, д-ра Романа Смика, у твердій оправі й гарному оформленні. На обкладинці книжки є майстерно накреслена силюетка Патріярха Йосифа, написи, горішня та нижня віньєтки, виконані в золоті.

В загальному книжка має гарний, можна сказати, імпозантний зовнішній вигляд. Коли ж ідеться про зміст праці, то він не тільки імпонуючий, але й багатий.

Правдоподібно до цієї збірки пропам’ятних видань увійшло все, що упорядникові, д-рові Романові Смикові вдалося зібрати. Збірка появилась з датою: Чікаґо, лютий 1982 p., себто у 90-річчя Патріярха Йосифа, як тривалий пам’ятник, що залишиться на довгі роки і буде цінним матеріялом для дослідників й істориків цього вагомого часу, — періоду наших активних, наполегливих та відданих дерзань за помісність і патріярхат УКЦеркви. Деяка частина цих матеріялів була друкована, як додаток до публікації «Вісті з Риму» (1977-1979).

Автор праці в передмові з’ясовує свій плян і мету видання, зокрема підкреслює: «Ці, що будуть читати та, евентуально, колись досліджувати ці видання, зможуть завважити, яким темпом ішла еволюція зацікавлення Божого Люду долею своєї Церкви, як поодинокі парафії, осередки та країни сприймали кожночасні події та реагували на них…». А «Передмову» Р. Смик кінчає таким ствердженням: «Хай ця мала збірка буде скромним дарунком і доказом вдячности та вірности нашому Мойсеєві у Його 90-ліття». З повищих цитат випливає ясна мета й задум Р. Смика щодо надрукованої книжки, яка без сумніву заслуговує на признання й увагу.

Після загального з’ясування слідують поодинокі серії поштових марок з описом, хто є автором, дата видання, з якої нагоди та де видано тощо.

Поштові марки були друковані в різних кольорах, що є відмічено в описах. У книжці всі поштові марки, жетони, медальйони, стрічки, поштові картки та конверти є друковані у чорно-білих кольорах. На поштових значках й інших пропам’ятних виданнях є мистецькі зображення з нагоди різних святкувань, ювілеїв, подорожей та візитацій Патріярха Йосифа. Окремо є відзначені офіційні державні поштові штемпелі, що ними вітали й вшановували Главу нашої Церкви Патріярха Йосифа. Такі штемпелі були вживані під час приїзду нашого Патріярха Йосифа в Буйнос-Айресі — Арґентіна, Гільдесгаймі — Німеччина, Австрії й Чікаґо — США. Є цікава серія медальйонів, на яких є змістовні й цікаві мистецькі зображення з відповідно пристосованими написами. Окрему групу становлять жетони, на яких вживано різне зображення патріярхальної тематики, але домінуючим у всіх виданнях є особа Патріярха Йосифа. Це нормально й логічно, бо завдяки йому відкрито нову сторінку в історії нашої Церкви. На другому місці стоїть новозбудований храм Свята Софія у Римі, що стала осередком українського християнства у діяспорі. Окремий розділ становлять пропам’ятні поштові картки та конверти, які тематично споріднені з поштовими марками, медальйонами і жетонами. Поштові картки та конверти також були друковані з приводу нагод у різних місцях української діяспори. Поміщено всі поштові картки, які широко висилалось з нагоди уродин Патріярха Йосифа.

Є згадка про два пропам’ятні памфлети, що були надруковані з приводу посвячення храму Свята Софія у Римі, яке відбулось восени 1969 р. Під обидвома памфлетами є підпис, що їх видало Товариство за Патріярхальний Устрій УКЦеркви, іншими словами, це мала ініціювати тодішня крайова управа. Для точности треба підкреслити, що крайова управа, що її головою був ред. Василь Качмар, видала з цієї нагоди один памфлет під назвою: «Паломникам в дорогу на посвячення храму Св. Софії у Римі», з унікальним зображенням Св. Софії у мистецькому виконанні Богдана Титли. Другий памфлет під назвою «Собор Св. Софії — Божої Премудрости в Римі» у мистецькому оформленні Святослава Гординського появився заходами і старанням Патріярхального діяча Степана Кікти, який також має свою вартість, але крайова управа Т-ва за Патріярхальний Устрій в США його не плянувала і не мала жодного впливу на його зміст. (Це уточнення ні в якому разі не має на меті применшувати вартість памфлету. Правдоподібно, д-р Роман Смик цього не знав).

Друга частина праці є дещо відмінна від першої. Відмінність полягає в тому, що тут крім поштових марок, жетонів, пропам’ятних стрічок, конверт і карток є також тексти промов, програмки святкувань ювілеїв Патріярха Йосифа. В цій частині можна відмітити уривки знаменної промови Папи Павла VІ до Блаженнішого Отця Йосифа Кардинала Сліпого й зібраних українських паломників у Римі, яку Папа виголосив 25 лютого 1965 р. з приводу надання кардинальської гідности. Папа Павло VІ тоді закликав:

«… Будьте з’єднані: любіться, віддайте Вашому Кардиналові Митрополитові щиру пошану синівської люблячої відданости, а побачите скільки проблем упроститься, і вони стануть плідними на надзвичайні святі діла…». Уривки з цієї промови вміщені в англійській й українській мовах у мистецькому виконанні Якова Гніздовського на замовлення преосв. Владики Йосифа Шмондюка. Сюди ввійшла молитва «Отче наш» Зої Когут, «Владика Нескорених» Романа Завадовича, «Молитва за Патріярха» І. Недільського, Послання Патріярха, світлини з святкувань та інше. Крім цього, є окрема присвята 41 Міжнародньому Євхаристійному Конгресові, що відбувся у Філядельфії в 1976 p., та пов’язані з ним видання, стрічки, жетони, листівки, конверти й інше. Згадка про цей Євхаристійний Конгрес є для нас болючою, бо це, мабуть, перший раз в історії Церкви, що Апостольська Столиця заборонила нашому Патріярхові Йосифові взяти безпосередню участь та очолити свою українську паству.

Тільки гортаючи сторінки цієї неоціненної праці д-ра Романа Смика, у читача виринає думка — за такий порівняльно короткий час проведено незрівняно велику працю. Незаперечним фактом є те, що з появою на волі Каторжника Ісповідника Віри Блаженнішого Патріярха Йосифа сталось неповторне і непроминальне велике церковно-релігійне зрушення Божого Люду Помісної УКЦеркви, що його ми, сучасники, не спроможні належно й повністю оцінити. Для оцінки цього неповторного періоду потрібно відповідної перспективи часу.

Книжка д-ра Романа Смика має 176 сторінок і надрукована у дуже малому накладі так, що не всі бажаючі зможуть її набути. Слід підкреслити, що, хоч в книжці, мабуть, не все схоплене, але можна з певністю твердити, що немає другого, хто міг стільки зібрати матеріялу, і в тому полягає незрівняна вартість книжки. Наприкінці книжки є «Післяслово», в якому д-р Роман Смик подає свої вияснення щодо видання праці, називає низку імен, які відійшли у Божу вічність, а причинились у якійсь формі до цієї праці, називає імена і висловлює подяку мистцям, праці яких є поміщені в книжці, а поруч з цим називає довгу низку імен, які у будь-якій формі мали зв’язок з появою книжки. Ось ця з чуттям дбайлива уважливість автора є прямо зворушлива. Фактично д-р Роман Смик намагався все схопити, належно підкреслити, щоб всесторонньо і якнайбільше детально не тільки зовнішньо, але й змістовно представити велетня духа нашого часу — Патріярха Йосифа. Під цим оглядом автор провів велику працю. Він не тільки зібрав цей багатий матеріял, але в багатьох випадках був ініціятором, а навіть виконавцем деяких проектів, і нарешті сам все упорядкував і повністю фінансував це цінне видання.

Треба бути невимовно вдячним д-рові Романові Смикові, який поруч із своєю професійною працею, як лікар, знайшов не тільки зрозуміння, але віддав багато цінного часу і вклав чимало праці та коштів, щоб залишити тривкий слід про нашого незрівняного й неповторного Мойсея — Патріярха Йосифа та підтримати змагання зорганізованого мирянського руху за помісність і Патріярхат Української Католицької Церкви.

М. Галів