Із постанов з’їзду Патріярхального Т-ва у Франції

Другий Крайовий З’їзд Товариства за Патріярхальний Устрій ПУКЦ у Франції вітає Блаженнішого Патріярха Йосифа та запевняє його про повну відданість і підтримку мирян Франції у всіх його починах та стараннях.

З’їзд стоїть на становищі, що наша Церква, яка визнала актом Унії зверхність Папи, затримуючи при тому свої традиції і свою специфічність, має всі історично-правні підстави користуватися патріяршими правами. Також права Верховного Архиєпископа, згідно з постановами Ватиканських Соборів, є рівні патріяршим правам. Тепер Патріярхат ПУКЦ є заіснованою дійсністю і йдеться лише про його формальне потвердження Апостольським Престолом. З огляду на несприятливі політичні обставини це потвердження натрапляє на труднощі, але ми повинні спокійно і гідно змагати до його осягнення.

З’їзд стверджує, що справа Патріярхату потребує єдности Церкви і єдности мирян. Єдність Церкви — це в першу чергу згода і єдність ієрархії, її згуртування довкола голови Церкви. Єдність мирян — це зсунення всяких спорів і послідовна співпраця в рямках Патріярхальних Товариств, при врахуванні специфічних обставин у кожній країні діяспори.

З’їзд уважає, що справа потвердження Патріярхату ПУКЦ Апостольським Престолом залежить не від розбурхання пристрастей і внутрішньої незгоди українців, а від їхньої спокійної активізації та зокрема від постійної інформаційної діяльності на зовні, серед чужих католицьких і урядових кіл з метою отримати піддержку, яка могла б відіграти значну ролю в змаганні за визнання Патріярхату.

Заявляючи свою солідарність з усіма Товариствами за Патріярхат, в тому і з Товариством у Великій Британії, З’їзд висловлює своє стурбування з приводу загострення відносин між мирянами і Апостольським Екзархом у цій країні та висловлює надію, що непорозуміння будуть усунені в дусі взаїмного зрозуміння, толерантности і пошани почувань мирян, в ім’я добра Помісної Української Церкви.

Делегати з приємністю відзначили присутність на З’їзді представника Екзархату УКЦеркви у Франції о. канцлера М. Левенця, який вітав З’їзд і брав активну участь у нарадах.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt