Із Засідання Крайової Управи в США

26 квітня 1980 p., в Дітройті відбулось пленарне засідання Крайової Управи під час якого порушено низку поточних актуальних справ. Спершу поодинокі референтки — члени управи подали коротенькі звітні інформації з проведеної праці. Окремо продискутовано питання журнала «Патріярхат». Голова д-р Богдан Лончина подав загальне вияснення чому окремо поставлено питання журнала Патріярхат. Отже тут ішлось про справу статтей. Деякі статті є за острі, а за журнал відповідає управа і тому під тим оглядом треба мати це на увазі. Всі учасники висловили свої думки до порушених питань. На заторкнені питання подав своє становище редактор журнала Микола Галів. Незаперечним є, що Крайова Управа, як й УПСО є відповідальні за журнал, але за статті вони не відповідають. За статті відповідають автори. Якщо хтось має відмінну думку до порушених справ може написати свою відмінну думку і це буде цікавіше. Журнал не є молитовник і тому в ньому повинні бути різні статті, без цього журнал може бути не цікавим.

Обговорено ситуацію нашої Церкви з приводу недавно відбутого Надзвичайного Синоду. При тому поодинокі члени Управи висловлювали свої думки до цих подій. Стверджено, що ми ще не маємо офіційного становища. Зокрема взято до уваги лист Папи Івана Павла II з 5 лютого до Патріярха Йосифа. Цей лист кидає багато світла, але це ще не є все треба троха зачекати на ближчі офіційні інформації. Навколо цих питань винесено деякі постанови, що належить зробити в найближчому часі. Зокрема треба належно приготовитись до найближчого Синоду. Поруч з тим прийнято становище Крайової Управи до цих подій, яке має бути розіслане до всіх Відділів.

Зачитано і принято комунікат УПСО. Голова д-р Богдан Лончина подав свої вражіння й спостереження з авдієнції у митрополита Любачівського після його затвердження папою на коадьютора Патріярха Йосифа. Доповнення зробив д-р Володимир Пушкар. Вичувається, що М. Любачівський ще не зовсім здає собі справу з тих важливих завдань, які стоять перед ним. Поруч з тим порушено деякі внутрішні питання Т-ва. Після п’ять з половиною години закінчено пленарні наради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>