Канада гідно вшанувала 40-річчя Архиєрейської хіротонії Патріярха Йосифа

Свято в честь Блаженнішого Патріярха Йосифа, яке відбулося в Тандер Бей в дні 23 грудня ц. р. було останнім кільцем в ланцюзі широких святкувань, яких ціллю було відмітити 40-річчя архиєрейської хіротонії Блаженнішого Отця, а з цією подією також великі дати історії Української Католицької Церкви

 50-річчя Синоду української Ієрархії, який відбувся під кермою Слуги Божого Андрея в 1929 p., а в якому вперше взяли участь всі українські владики краю і діяспори. Це теж 10-річчя IV Архиєпископського Синоду, який положив основи під модерну структуру нашої Церкви, також 10-річчя посвячення українського Католицького Університету – святині української християнської науки.

Акцію святкувань в Канаді започаткувала Торонтонська дієцезія ще літом, влаштовуючи на Ексгибишен площі концерт, який був попереджений полевою Архиєрейською Службою Божою.

Святкування в інших осередках відбувались в осінніх місяцях і менш більш вони збігалися зі святкуваннями всієї української спільноти та окремими урочистостями в Римі. Передусім відбулися ці святкування там, де працюють Ради УО та Товариства Підтримки Патріярхату.

Майже кожний осередок подбав, щоб крім концертової частини були теж запрошені доповідачі з інших місцевостей і тим самим хотів надати цим святкуванням не тільки більшої урочистости, але також більш атрактивної сили. І так: До Ванкуверу був запрошений о. митрат Стефан Семчук, з Вінніпегу, до Саскатуну – д-р Богдан Казимира, з Ріджайни, до Вінніпегу — Анна Марія Баран зі Саскатуну, до Гамілтону — о. Роман Ганкевич з Тандер Бей і т. п. Монтреаль, Едмонтон, Сент Катринс, Калґарі користувались власними силами. Всі святкування були попереджені Святими Літургіями в наміренні Блаженнішого Отця Йосифа. На місцях осередки поширювали стрічки Крайової Ради з кличем «Канада Патріярхові Йосифові в 40-ліття хіротонії 1939 — 1979». Ці стрічки були поширювані впродовж шести місяців і вони багато причинилися до цього, що делегації патріярхальних осередків могли виїхати до Риму на святкування з відповідними подарками любови для Патріярха.

Велике признання та щиру подяку належиться на цьому місці висловити відомим патріярхальним діячам з Чікаґо, панству д-рові Романові і пані Лідії Смикам, які віддали багато своєї праці у видрукованні цих стрічок на свій власний кошт.

Крім цих стрічок всі осередки поширювали також жетони УПСО в честь Блаженнішого, а деякі осередки також стрічки УПСО. Дохід з цього підприняття був повністю переданий до каси УПСО на статутові цілі цієї міжкрайової репрезентації.

Годиться теж підкреслити, що Інститут — Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі в порозумінні з Крайовою Радою УО видав окреме число «Шашкевичіяни» (ч. 6, 30-31), яке було повністю присвячене Ювілятові Патріярхові Йосифові. З рамени згаданого Інституту — Заповідника поширювано вже давніше видану двомовну брошуру в честь Блаженнішого п. н. «Патріот, учений, ієрарх».

Окрему важливу ролю відіграла в цих святкуваннях українська преса, яка містила інформаційний матеріял про ці святкування та писала заохочуючі статті. Перед вела в цьому «Наша Мета», а дальше «Українські Вісті», «Поступ» (українська частина), «Гомін України», «Новий Шлях», «Канадійський Фармер».

Інформаційний Бюлетень Крайової Ради помістив статті: «Готуймось на прощу до Риму» (ч. 2, 42), «Підготуймось до гідного вшанування 40-річчя хіротонії» (ч, 3, 43), як також звернення до Отців Духовних, Рад УО та Товариств Підтримки Патріярхату тощо. Майже всі ці матеріяли передрукували «Наша Мета», «Українські Вісті» і «Поступ» (в скороченні).

Поважна частина цих й інших матеріялів були використані на деяких україномовних телевізійних каналах та радіостанціях.

З задоволенням треба відмітити, що всі святкування в Канаді мали врочистий характер та втішалися великою фреквенцією старших і молоді. Поважний вклад праці в концертову частину вложила молодь, а зокрема Пласт та Спілка Української Молоді (СУМ).

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web