Книга, яку довго пам’ятатимуть

О. д-р Дмитро Блажейовський, Schematism of the Catholic church,
a Survey of the Church in Diaspora, сторінок. Ціна $60.00

В історії Української Католицької Церкви досі ще не було спільного Шематизму (довідника), як також в історії Христової Церкви в Русі-Україні від 988 року. А потреба в ньому відчувалася вже давно. Тому кожен, хто має відношення до Української Католицької Церкви, з великим зацікавленням зустрів вихід у світ рецензованої книги о. Дмитра Блажейовського.

Наперед скажемо, що книга ця потрібна і корисна. Читач, особливо духовенство та наші миряни з широкої діяспори, знайдуть у ній багато найрізноманітніших відомостей про Церкву, духівництво, чоловічі й жіночі монаші чини, шкільництво та церковно-релігійні організації.

Ідея опрацювання Шематизму виникла в 1983 році й зараз же тоді була представлена єпископам, які сприйняли її прихильно. Остаточне рішення у цій справі винесено під час Синоду Українського Католицького Єпископату після уважного розглянення 28-сторінкового проекту згаданої праці у вересні 1985 року. Тоді було рішено, що Шематизм має охопити Українську Католицьку Церкву в діяспорі, включаючи Польщу й Югославію.

Рецензований Шематизм за своїм характером є загальний, спільний і синодальний. Загальний, бо він охоплює всі парафії, усе духовенство, всі семінарії, колегії, середні і вищі школи, всі чоловічі та жіночі манастирі, всі церковно-релігійні організації Української Католицької Церкви з усіх теренів, де вона офіційно існує. Спільний, бо він виготовлений при співпраці усіх владик і духовенства. І вкінці, він є синодальний, бо опрацьований з доручення Синоду Української Католицької Ієрархії.

Шематизм складається з дев’яти розділів: Рим і Українська Католицька Церква, Українська Католицька Церква в США, в Канаді, в Австралії, і Південній Америці, в Західній і Центральній Европі, чоловічі монаші чини, жіночі монаші чини, Українські католицькі середні й вищі школи, Українські католицькі організації (епархіяльні й світові).

Матеріял у книзі викладено у продуманій системі й послідовності. Так у кожному розділі, що торкається окремої країни чи континенту для кожної єпархії чи екзархату подається спочатку історичне минуле (опрацьоване конспективно з поданням найважливіших дат, осіб, зображення подій), тоді слідує склад центральної адміністрації, окремі парафії і духовенство. Шкільництво й організації розроблено за країнами й містами, які виділено алфавітно. Систематичність і послідовність — це найбільші прикмети цього видання; вони роблять його корисним для справного й швидкого вжитку.

У Шематизмі подано 1175 назв парафій і місійних станиць, які існують у вільному світі, як також у Польщі й Югославії. При кожній парафії зазначено, коли вона була заснована, подано її парохів з відміченням років, коли вони там служили. Подано також дані про теперішній стан парафії, як число вірних з 1986 або з 1987 року, кількість охрещених дітей, відбутих шлюбів, похоронів та кількість дітей, що навчались катехизму й української мови. Там є також дані про організації, що існують при парафії, коли їх засновано та скільки вони нараховують членів. Тут є також інформації про те, чи парафія видає парафіяльні бюлетені, щорічні фінансові звіти та чи ці матеріяли зберігаються в архівах парафії. Тут можна знайти також інформації про дочірні церкви, місійні станиці, коли такі належать до парафії.

У Шематизмі подано основні відомості про кожного владику та про все світське й монаше духовенство, включно з їхніми адресами й телефонами. В двох окремих розділах маємо вичерпні інформації про всі українські монаші чини (чоловічі й жіночі), історію їх постання, включно до зайняття окремих манастирів. Цікавим є також розділ про українські католицькі середні й вищі школи, їх вчителів, учнів та студентів. Тут можна знайти й короткі дані про кожну школу. Останній розділ Шематизму присвячений українським церковно-релігійним організаціям, які автор розділив на епархіяльні й світові.

Для повноти картини розвитку Української Католицької Церкви в розсіянні в додатку до книги автор подав також список парафій (з назвами місцевостей) з Північного Американського континенту, які закрито протягом останніх сорока-п’ятидесяти років. В основному це парафії в Канаді (в США закрито всього 14 парафій). Причини цього явища різні: мале число парафіян, брак священика, об’єднання парафій тощо.

Шематизм має 1318 сторінок, в тому числі 19 мап (займають повні сторінки), на них зазначено парафії та душпастирські осередки з усіх теренів. У книзі є 24 малюнки усіх катедральних соборів, манастирів, як також два алфавітні покажчики: парафій (з назвами місцевостей) і духовенства.

В цілому книга справляє дуже добре враження уже ззовні. Вона оправлена в тверду темно бронзову картонну обкладинку, на якій золотою фарбою подано прізвище автора, назву книги, місце видання і рік. Тут же Божий Храм і візерунок Марії-Оранти з піднятими молитовно руками. Друк книги чіткий, як і усі мапи й малюнки. Стверджуємо факт, що до праці з невідомих причин не включено гілки Української Католицької Церкви на Пряшівщині. Англійська мова в основному поправна за винятком деякого неточного слововжитку, дрібних стилістичних огріхів та незначних друкарських помилок. У прізвищах автор не вживає окремої транслітерації, а подає їх так, як їх дана особа вживала чи вживає.

Книга має справді всебічний характер, містить у собі багато цікавого матеріялу й є фактично добрим всестороннім довідником. Вона появилася тиражем 1,000 примірників (з яких майже усі в твердій оправі), у Видавництві ОО. Василіян, в серії ІІ, як 45 том їхніх Записок.

Книгу, як уже сказано вище, видано англійською мовою, щоб зробити її більш доступною для наукового світу різних національностей та поінформувати широкий світ, що Українська Католицька Церква існує і, не зважаючи на початкові труднощі, розвивається і постійно росте. Звичайно, жаль, як пише сам автор, що книга не появилася також і українською мовою, але це було не під силу одній людині, що взялася за цю преважливу справу. Я просто подивляю розум та завзяття о. д-ра Дмитра Блажейовського, якому, до речі, в цьому році сповниться 80 років життя, що він зумів з честю виконати це важливе завдання, давши нам і нашій Церкві вікопомну пам’ятку, яка появилася своєчасно й стала гідним відзначенням першого Тисячоліття Християнства в Україні. Зробімо й ми свій скромний вклад у цю превелику справу — допоможімо в розповсюдженні цієї цінної книги та, найосновніше, подбаймо, щоб вона знайшлася на полицях кожної більшої бібліотеки світу, бо ж це показник нашого розвитку на шляху до повного релігійного й національного відродження.

Замовлення й особистий чек на суму $65.00 ($5.00 на поштову оплату) проситься посилати на адресу:

Rev. D.Blazejowskyj,
Cassella Postale 5048,
00153 Roma, Ostiense, Italy.