Комісія прав людини Світового конгресу вільних українців

має намір зібрати матеріяли про руйнування українських церков та релігійних об’єктів в Україні, як також матеріяли про переслідування релігійного життя в Україні і про долю українців, які стали жертвами репресій совєтського режиму над віруючими від початку 1920-их років по сьогоднішній день.

Просимо всіх читачів, які можуть постачати Комісії Прав Людини інформації про власні переживання, про жертви в своїй родині або між знайомими, або про знищення українських церков та релігійних об’єктів, звернутися з відповідними інформаціями й по можливості з документацією до Комісії Прав Людини на адресу:

Human Rights Commission
World Congress of Free Ukrainians
2395-A Bloor St. W.
Toronto, Ontario M6S 1P6
Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web