Комунікат президії Ради УКПО

Лондон, 10 травня 1985 р

Президія Ради Українського Крайового Патріярхального Об’єднання у Великій Брітанії повідомляє, що в суботу, 4 травня 1985 p., відбулися п’ятнадцяті річні загальні збори УКПО в залі Відділу СУБ в Лондоні. Збори вибрали наступних мирян до правлячих органів УКПО:

Голова УКПО: мгр Роман Кравець; члени Ради: Юрій Буцяк, мгр Василь Варцаба, інж. Ярослав Гаврих, Володимир Гоцький, ред. Ілля Дмитрів, інж. Степан Кіндій, інж. Теодор Кудлик, мгр Петро Мартинюк, Володимир Нагайло, Любов Поврозник, Микола Попович, мгр Іван Равлюк, Богдан Рогач, Василь Семак, дир. Іван Скальський, мгр Володимир Слезь, Антін Тисячний, Іван Федечко, Маркіян Шептицький; заступники членів Ради: Марія Фінів, Володимир Куриляк, Іван Головецький, Леся Мельничук; Контрольна Комісія: Михайло Захарчук — голова, Павло Гуляк, Михайло Федчишин — члени; заступники членів К.К.: Ігор Лучка, інж. Михайло Мандзій.

На першому засіданні Ради була обрана президія Ради УКПО в складі:

Ред. Ілля Дмитрів — перший заступник голови, інж. Ярослав Гаврих — другий заступник голови, Юрій Буцяк — генеральний секретар, Іван Равлюк — фінансовий референт, Володимир Ґоцький — кольпортер, Теодор Кудлик, Любов Поврозник, Богдан Рогач, Маркіян Шептицький – члени.

Президія Ради УКПО

 Резолюції річних Загальних зборів УКПО

 1. Річні звичайні загальні збори Українського Крайового Патріярхального Об’єднання мирян Помісної Української Католицької Церкви у Великій Брітанії (УКПО). які відбулися в Лондоні 4 травня 1985 року, клонять свої голови перед маєстатом покійного Патріярха Йосифа І, а рівночасно заявляють свою і згромаджених в УКПО мирян вірність «Завіщанню» Блаженнішого Патріярха у всіх відносинах, особливо в вірності Помісній Українській Католицькій Церкві в поневоленій Москвою Україні і в українській діяспорі, в наших молитвах і праці в ім’я закріплення її помісности і визнання проводом Вселенської Церкви, основаного бл.п. Патріярхом Йосифом Патріярхату, як найвищої в нашій Церкві керівної інституції і форми її внутрішнього правління.
 2. Зібрані на річних звичайних загальних зборах УКПО делегати й гості сердечно вітають Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана Любачівського, голову Помісної Української Католицької Церкви в Україні та в українській діяспорі, і як Кардинала Вселенської Церкви. Через Патріярха Мирослава Івана збори вітають Священний Синод владик нашої Церкви, духовенство, монашество, богословів, студентів духовних семінарій і весь мирянський рух, згромаджений біля нашої Церкви.
 3. Відзначаючи появу в Україні «Хроніки Католицької Церкви в Україні», «Вісника» і других самвидавних матеріялів, загальні збори УКПО з глибоким внутрішнім зворушенням гаряче вітають Ініціятивну групу захисту прав віруючих і Церкви в Україні, голів Групи в особах Йосипа Терелі й Василя Кобрина, і заявляють Ініціятивній Групі та її проводові всесторонню моральну підтримку і солідарність у її змаганні в Україні за українську Церкву й народ. Збори УКПО дораджують мирянам нашої Церкви вивчати з особливішою увагою матеріяли «Хроніки» і «Вісника», які писані кров’ю і сльозами переслідуваних вірних Церкви й народу, а всі конкретні інформації про арешти, засуди тощо — передавати порядком інформації брітанській пресі, радіо і телевізії, парляментаристам, римо-католицьким і англіканським священикам, владикам і громадянству.
 4. Загальні збори УКПО дякують префектові Східньої Конгрегації кардиналові Владиславові Рубінові й секретареві Конгрегації архиєпископові Мирославові Марусинові, першому українському владиці на цьому становищі, за ласкаву увагу до церковно-релігійних потреб вірних Помісної УКЦеркви в З’єдиненому Королівстві, а рівночасно прохають ще раз допомогти голові й Синодові нашої Церкви в остаточній розв’язці церковного положення у місцевому Апостольському Екзархаті. Збори вважають, що найщасливішою розв’язкою довголітнього церковно-релігійного конфлікту в Апостольському Екзархаті буде заміна урядуючого Екзарха іншим владикою нашої Церкви.
 5. Загальні збори стверджують, що миряни Помісної УКЦеркви у Великій Брітанії з глибокою тривогою у своїх серцях споглядають на факти й документи, які вказують на вагання між деякими владиками Священного Синоду Помісної УКЦеркви продовжувати прилюдне визнавання у нашій Церкві основаного бл.п. Патріярхом Йосифом Патріярхату і перебрання головою Церкви титулу й уряду Патріярха. Кожночасне визнавання основаного патріярхату, титулу й уряду патріярха скріпить ще сильніше віру й переконання у слушність змагання за укріплення патріярхату й остаточного його визнання Святішим Отцем і римо-католицькою Церквою.
 6. Заслухавши звіти голови, Ради, Президії Ради і Контрольної Комісії УКПО та обговоривши їх, загальні збори УКПО висловлюють глибоку вдячність і признання минулорічним керівним органам УКПО за їхню стійкість під час всенароднього смутку й болю в обличчі відходу від нашої Церкви її вельмизаслуженого Первоієрарха і Патріярха Йосифа; за вияв солідарности із закликами Крилосу Львівської Архиєпархії і настановами УПСО з вересня 1984 року, як також за працю в нашому мирянському русі та на провідних становищах в УКПО.
 7. Ознайомившись з інформаціями про заплянований синод владик Помісної УКЦеркви, а головно з тим, що під час цього синоду Патріярх і владики нашої Церкви займатимуться проектом оновленого канонічного права для східніх католицьких Церков, загальні збори просять голову Помісної УКЦеркви і владик: а) згідно з традицією, що у східніх Церквах миряни мають право голосу, дати змогу найвищому представництву нашого мирянського руху ознайомитися з цим проектом та висловити до нього свої думки та пропозиції; б) змагати всіми доступними шляхами, щоб згідно з оновленим канонічним правом для східніх Церков влада Патріярха й Синоду нашої Церкви була однаковою в Україні і в усіх країнах, де проживають її вірні та існують парафії, манастирі, Апостольські Делегатури, Екзархати, Епархії і Митрополії, що принесе потрібну їй єдність з давніших часів.
 8. Клонячи свої голови перед маєстатом владик, священиків, монахів, монахинь, богословів і вірних Церкви, які зазнали переслідувань, арештів, тортур і смерти від московсько-большевицького окупанта під час насильної і жорстокої ліквідації Церкви в Україні в роках 1945-1946 і пізніше, загальні збори УКПО висловлюють цим шляхом свою всесторонню піддержку голові Церкви і її Синодові в належному вшануванню св.п. жертв цього злочину та в публічному осудові злочинців перед свободолюбним світом.
 9. Стоячи непохитно на засадах патріярхату й Патріярхального устрою в нашій Церкві, загальні збори УКПО просять Блаженнішого Патріярха і всіх владик відновити ще в цьому році заходи в справі визнання Головою Вселенської Церкви існуючого патріярхату в нашій Церкві.
 10. Загальні збори УКПО сердечно вітають голову,Раду й Президію Ради УПСО, голів і проводи крайових патріярхальних Об’єднань і Товариств у діяспорі та в Україні, згромаджених в патріярхальному русі владик, душпастирів, монахів і монахинь, проводи корпоративних членів нашого УКПО і всіх мирян. Збори вітають нові керівні органи УКПО, управи відділів і осередків УКПО в парафіях і громадах, як і всіх українських патріотів, які солідаризуються з нашим мирянським рухом і піддержують його в праці.

З особливою сердечністю вітають загальні збори голову й членів Крилосу Львівської Архиєпархії в Римі, генерального вікарія нашої Церкви — архимандрита Любомира Гузара, отців духовних з Риму і в Брітанії, які з великою самопосвятою і нараженням себе на різнородні наруги від ворогів помісности, виконували в звітному році душпастирські обов’язки між нами.

Загальні збори УПСО сердечно вітають голову й управу Українського Релігійного Товариства «Св. Софії» у Великій Брітанії, голову й дирекцію філії УКУ в Лондоні, радіють з успішної їхньої діяльности і закликають мирян ці установи піддержувати морально й матеріяльно.

 1. Загальні збори УКПО просять ієрархію українських Церков і весь їхній клір, українських науковців, мистців і громадських діячів поспішати з всесторонньою підготовкою відзначення 1000-ліття Хрещення України в 1988 році. Вже сьогодні треба підготовляти все потрібне, щоб увесь український народ і його діяспора, а з нами і західній християнський світ присвятили цьому ювілеєві найбільше уваги та зусиль.
 2. Загальні збори УКПО висловлюють найсердечнішу вдячність високопреосвященним і священним владикам, отцям духовним і представникам світських установ за благословення і щедрі привіти нашим зборам.

Лондон, 4.5.1985

Ці резолюції, що їх збори прийняли одноголосно, були опрацьовані Резолюційною Комісією в складі: ред. І. Дмитрів — голова, інж. Т. І. Кудлик і інж. М. Щупляк — члени, ред. Ю. Буцяк — секретар.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web