Комунікат Товариства за Патріярхат у Франції

У зв’язку з тим, що у Франції дехто намагається діяти в користь Патріярхату без порозуміння й поза нашим Товариством, ми пригадуємо, що так довго як існує наше Товариство, яке було створене волею делегатів із цілої Франції, ніхто інший не може бути покликаний сповняти ті функції, які З’їзд мирян доручив нашому Товариству.

Управа Товариства вітає кожну ініціятиву, але все ж таки всі ініціативи мають бути реалізовані через Товариство, бо на це воно було створене. В іншому випадку це виглядало б на нехтування волі З’їзду і така дія не була б єднанням, а розбиванням наших вже і так невеликих сил. Тому просимо, щоб у справах Патріярхату громадські й мирянські осередки Франції стояли в контакті лише з нашим Товариством.

В наслідок димісії панів інж. О. Мельниковича і д-ра Митровича із членів Управи, справами Товариства до наступного З’їзду завідує Президія у складі: інж. В. Малинович (1-ий заступник голови), д-р В. Косик (2-ий заступник голови) і пані В. Дратвінська (секретар), які були вибрані З’їздом. Наступний З’їзд відбудеться, правдоподібно, в березні-квітні ц. р. Запрошуємо всі громадсько-мирянські осередки приготувати свої делегації.

Наше Товариство й миряни у Франції повністю підтримують Патріярха Кир Йосифа і справу Патріярхату ПУКЦеркви. При цій нагоді закликаємо всіх наших священиків у Франції поминати Блаженнішого Патріярха під час Служби Божої. Одночасно звертаємо увагу на те, що наша сила в єдності: єдності Церкви і єдності мирян. Нам треба вперто і спокійно реалізувати гасло «За єдність Церкви і Народу», яке кинув Блаженніший Йосиф і яке стало моттом для згуртування крайових Товариств за Патріярхат у Світове Товариство. Завданням цих Товариств є далі змагати, щоб наш Патріярхат був визнаний зовнішнім світом.

За Президію Т-ва:
В. Косик
В. Дратвінська

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web