Крайова Рада українських організацій за Патріярхат Української Католицької Церкви

Вінніпег, дня 4 липня 1974

До
Священної Конґреґації Східніх Церков
у Ватикані

Ваші Ексцеленції!

Крайова Рада Українських Організацій за Патріярхат Української Католицької Церкви в Канаді, яка об’єднує всі мирянські і громадські організації католицького формату, на своєму засіданні в дні 3 липня ц. р. заслухала інформацій про номінації нових єпископів для Української Католицької Церкви в особах Всечесніших Отців М. Ґрещука, І. Химія, та д-ра М. Марусина ствердила, що Священна Конґреґація Східніх Церков черговий раз надужила своїх прероґатив, нехтуючи при тому традиціями та законами Помісної Української Католицької Церкви.

Згідно з постановами Берестейської Унії та Декретом II Ватиканського Собору про Східні Католицькі Церкви як також згідно зі сучасним Патріяршим устроєм Помісної Української Католицької Церкви єпископа для означеної єпархії вибирає весь Помісний Собор єпископів Української Католицької Церкви під проводом Патріярха зглядно Верховного Архиєпископа (§§ 24 і 30, Патріярший устрій УКЦеркви, Благовісник, Кн. І — 4, Рік VIII, 1972).

Стверджено також, що поділ єпархій і креування нових єпархій, як одне з важливих і далекойдучих питань УКЦеркви, також зарезервоване компетенціям Помісного Собору єпископів Української Католицької Церкви.

Крайова Рада рішуче протестує проти того рода практик Священної Конґреґації Східніх Церков і закликає мирянство Української Католицької Церкви висловити свій широкий протест з найдальше йдучими консеквенціями.

Крайова Рада просить оцим Провід Священної Конґреґації Східніх Церков відкликати повищі номінації та віддати дальшу процедуру в руки Їх Блаженства Блаженнішого Йосифа, Верховного Архиєпископа та Голови Постійного Синоду Української Католицької Церкви.

Віддані во Христі та Мирі
За Крайову Раду Українських Організацій за Патріярхат УКЦеркви:

Д-р Михайло Марунчак, голова
Д-р Борислав Білаш, секретар 

Свіжий номер

1-2(495-496)2023