Крайовий з’їзд Товариства за Патріярхальний устрій УКЦ

Дня 29 квітня ц.р. відбувся у Філядельфії за приписаною статутом програмою Крайовий З’їзд
Т-ва за Патріярхальний Устрій УКЦ. Участь взяли 139 делеґатів Відділів та 40 гостей. Крім відбуття формальних точок 3’їзд модифікував статут т-ва. Була також коротка доповідь на тему нових завдань, т-ва. Верховний Архиєпископ Кир Йосиф VII прислав З’їздові привітальну телеграму.

Нову управу т-ва вибрано в такому складі: М. Навроцький – голова, С. Процик та Я. Крив’як – заступники голови, Л. Рудницький та В. Кліш – секретарів, В. Бачинський – скарбник,
Е. Піддубчишин – зовнішні справи, В. Пасічняк – організаційний реф., В. Процюк – архівар, 
та А. Лемішка, Я. Миндюк, Б. Ясінський і З. Квіт – члени управи.

До дальших керівних органів товариства вибрано таких осіб:

Контрольна Комісія: 3. Ґіль, О. Ничка, Ю. Коритко, Л. Любинський, та М. Субтельний.

До Товариського Суду вибрано: В. Процінський – голова, В. Бойко, В. Сенежак,
Ю. Богуславець та В. Кий – члени.

Згідно з модифікованим статутом Товариства змінено конструкцію Ради Мирян, і при тому вибрано голову Ради Мирян та чотирьох членів. Головою вибрано М. Лабуньку, а членами вийшли: Ю. Колтун, М. Барусевич, М. Майборода та М. Дякун.

Склад Ради Мирян поповняють усі голови Відділів товариства, Мужі Довір’я та усі члени керівних органів Крайової Управи товариства.