«Краківські українознавчі зошити», т. V-VI, Краків 1997

Появився черговий том «Краківських Українознавчих Зошитів» (V-VI томи, під ред. Володимира Мокрого), який відкривається матеріялами наукової сесії, зорганізованої з нагоди 400-ліття Берестейської унії, яка називалася «Київ-Брест-Рим. Унійні тенденції та їх культурно-релігійні консеквенції перед і після 1596 року». Починаються ці матеріяли промовами д-ра В. Мокрого; Його Еміненції кардинала Францішка Махарського; проректора Яґеллонського університету проф. Францішка Зєйкі. Потім йдуть статті — Ryszard Luzny, Nurt okcydentalistyczny we wschodnioslowianskiej mysli religijnej przed і po Brzesciu; Jan Okon, Prologomena teatrologiczne do «Komunii Duchownej Swiętych Borysa і Gleba»; Anna Bolek, Unia florencka w literaturze Rusi Moskiewskiej XV-XVII; Stanislaw Dziedzic, Tendencje unijne Ormian Polskieh; Wlodzimierz Mokry, Unia w procesie syntezy kultury bizantynsko-ukrainskiej і łacinsko-polskiej, Stanislaw Obirek, Wizja jednosci chrzescijan w mysli ks. Piotra Skargi na przyktadzie «Wezwania do jednej zbawiennej wiary»; Elzbieta Przybyl, My si eschatologiczna ukrainskich elit prawostawnych vv dobie unii brzeskiej; Marek Melnyk, Rozumienie zbawienia vv swietle memoriatu unijnego metropolity Piotra Mohvly (1644-1645) «Sententia eiusdam Nobilis Poloni Graecae Religionis»іprojekt zjednoczenia katolicko-prawoslawnego zawarty w memoriale unijnym Piotra Mohytv; Agata Mamon, Przemiany w sztuce cerkiewnej vv eparchii przemyskiej po przyjqciu unii brzeskiej; Przemyslaw Nowakowski, Rozwoj liturgii vv Cerkwi na Ukrainie і Biatorusi po unii brzeskiej 1596 roku; Piotr Krasny, Okcydentalizacja czy modernizacja? Uwagi o przemianach unickiej architekturv sakralnej vv Rzeczypospolitej vv wieku XVIII; Aleksander Naumow, Przemiany vv ruskiej kulturze uni tow; Malgorzata Smoręg Rozycka, Intergracyjna rola sztuki w dobie unii brzeskiej; Janusz Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki і Jan Wyhowski wobec problemow wyznaniowych Rzeczypospolitej; Jozef Kuffel, Sw. Paisjusz Wielicz- kowski vv obronie czystosci prawostawnej wiary; Jadwiga Styrna, Funkcja religijna a walory artystyczne ikon; Tadeusz Filar, Krakowskie duchowienstwo greckokatolickie wobec unii і prawostawia vv XIX-XX wieku; Jan Kurek, Wptyw unii brzeskiej na architekturę drewnianych cerkwi w diecezji przemyskiej; Wieslaw Witkowski, Unia brzeska і Cerkiew unicka w oczach wspólczesnego Białorusina; Maria Rostek, Metropolita Andrzej Szeptvcki wobec tradycji bizantynskich; Malgorzata Kmita, Cerkiew greckokatolicka w zyciu Ukraincow vv Polsce po akcji «Wisła» 1947 roku.

Матеріяли краківської конференції «Київ-Брест-Рим…» доповнюють три доповіді-статті краківських дослідників Агати Мамонь (Przekazy dotyczące kultu cudownej ikony Matki Boskiej z Korczmina), Романа Мазуркевича (Mariologia і Joannologia ikony Deesis) і Володимира Мокрого (Matka Boska w zyciu duchowym Rusinów-Ukrainców XI-XX wieku), які були виголошені під час сесії, що передувала урочистій коронації чудотворної ікони Матері Божої «Милосердя Двері» в Ярославі.

Далі друкуються матеріяли конференції, зорганізованої Інститутом Історії Ягеллонського університету, яка була присвячена науковій праці видатного краківського історика Яна Козіка. (Danuta Czerska, Wspomnienie о dr. hab. Janie Koziku і jego tworczosci naukowej; Wtadystaw Serczyk, Ukraina historyczna — terra incognita?; Przemowienie Boguslawy Kozik; Феодосій Стеблій, Українці — співучасники політичних плянів князя Адама Чарторийського щодо Росії в 40-их pp. XIX cm.; Ярослав Грицак. Українське національне відродження в Галичині XIX — початку XX ст.: порівняльний аналіз соціяльного складу патріотичних груп; Wlodzimierz Mokry, Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika; Halina Starostka-Chrzanowska, Janek.

У наступній частині тому надруковано авторські статті як краківських дослідників, так і вчених з України, які перебували в Кракові з науковою метою. (Dorota Puchacz, Wasyla Stefanyka prawda o ziemi і ludziach; Alicja Kuniak, Oieksandr Dowzenko o sercu matki; Микола Жулинський, Національна культура в умовах формування нової суспільної солідарності України; Микола Ільницький, Майбутнє — у відродженні нації. Історіософія української еміграційної поезії 20-30-их років XX ст. (Празька школа); Василь Расевич, Митрополит Андрей Шептицький і Українська Національно-Демократична Партія (1900-1918); Володимир Мозгунов. Який об’єкт вважати прямим?

У цій книжці збережено традиційні розділи з дослідженнями і матеріялами, присвяченими регіонам Лемківщини (Jaroslaw Moklak, Ukrajinske Nacionalno-Demokratyczne Objednannia (UNDO) і Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna (URP) wobec polityki rządowej na Lemkowszczynie), Підляшшя (Jerzy Hawryluk, Ziemia Brzeska w dobie państwowosci ruskiej X-XIV w.), «Українці у Кракові» (Ігор Чорновол, Проблема українського університету у Кракові в контексті міжнародних стосунків 20-их років XX століття), «Рецензії і обговорення» Емілія Жулінська, Науковий світ про Петра Могилу; Януш Шліфінський, «Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa», tomy I-III; Ewa Ostasz, Thomas M. Prymak, «Mykola Kostomarov: A Biography», а також «Польсько-українські архівні матеріяли».

Книжка має 498 сторінок + 24 сторінки з ілюстраціями, також кольоровими. Ціна 25.00 USD разом з пересилкою.

Книжку можна замовити пересилаючи чек виставлений на:
Księgarnia «Nestor» ul. Kanonicza 15 31-002 Krakow POLAND