Львівський семестр канадського богослова

«З нашого боку мусить бути чітке і ясне переконання, що без стійкого київського християнського центру не встоїть ні наша Церква, ні наша держава. Церква — це основа й остоя державного ладу. Таку кріпку остою не осягнемо самим декляративним проголошенням одного, двох чи трьох київських патріярхів. Київський християнський центр треба духовно будувати крок за кроком, цеглину за цеглиною», — неодноразово наголошував під час своїх лекцій у Львові доктор богословія, професор Українського Католицького Університету в Римі та Університету св. Павла в Оттаві, дійсний член НТШ, отець Ігор Мончак з Монтреалю. Відомого знавця східнього богословія та церковної історії було запрошено на катедру філософії і культурології державного університету «Львівська Політехніка», де протягом осіннього семестру він викладав для студентів різних факультетів два предмети: «Розумові основи християнської віри й етики» та «Історію самоуправности Київської Церкви». Викладачів та студентів цього вузу, а також Медінституту та університету зацікавив його спецкурс про культурні традиції Київської Церкви.

Рівночасно з цим о. професор Ігор Мончак читав лекції про екуменізм Берестейських синодів для вищого курсу питомців Львівської духовної семінарії св. Духа та навчав догматичної богословії студентів Греко-католицького ліцею імени Климентія Шептицького. А у вечірні години монахи-студити черпали від гостя з Канади знання про візантійсько-київську літургіку та історію Київської Церкви.

Унікальні енциклопедичні знання, набуті під час праці у ватиканському та інших зарубіжних архівах, критична аналіза багатьох подій і явищ з життя Церкви на тлі історичних і політичних процесів та доступна форма викладів забезпечили лектору з-за океану широку мирянську авдиторію. Так, щочетверга під час сходин студентського товариства «Обнова» допомагав молоді краще пізнати київську ідею Берестейської церковної єдности. Отець д-р Мончак активно прилучився до починань Клюбу греко-католицької інтелігенції та Музею історії релігії у справі відзначення 400-ліття Берестейської Унії. Так, під час організованої мирянами міжнародньої наукової конференції з нагоди 370-ої річниці мученицької смерти св. Йосафата він виголосив реферат на тему: «Йосафат Кунцевич як жертва змагань за Київський Патріярхат», вченому-богослову надали слово в часі відкриття виставки про першого святого греко-католиків. Львів’янам надовго запам’ятається і доповідь «Андріївська візія Андрея Шептицького», прочитана на пропам’ятному вечорі Слуги Божого Митрополита Андрея, який відбувся в ораторії. Жваве зацікавлення викликала доповідь професора Ігоря Мончака на міжнародній конференції, зорганізованій катедрою філософії Львівської політехніки, де виклав свою точку зору на ролю Київської Церкви у формуванні української державної свідомости.

Цікаво, що багато вищих учбових закладів Львова запропонували, аби о. д-р Ігор Мончак приїхав до них на виклади знову. Далеко не всі бажаючі змогли потрапити на його лекції та виступи, висловлювалися побажання, щоб статті й наукові розвідки вченого були видрукувані в Україні, стали доступними широкому загалу. Але знайомство з ними не лише збагачує знаннями з нашої церковної історії, а й спроможне застерегти окремі кола співгромадян від необдуманих вчинків, котрі нерідко не тільки йдуть у розріз з християнською мораллю, але й серйозно шкодять молодій українській державі. Тому приклад з отцем Ігорем Мончаком показує, що такі досвідчені вчені-богослови із діяспори можуть добре прислужитися Україні в різних ділянках науково-педагогічної діяльности.

Кость Чавага

Свіжий номер

1-2(495-496)2023