Лист до Блаженнішого Йосифа

До
Блаженнішого Кир ЙОСИФА
Патріярха Помісної Української Католицької Церкви в Римі

Ваше Блаженство Блаженніший Патріярше!

Представники Світового Товариства за Патріярхат Помісної Української Католицької Церкви, Крайової Ради Українських Організацій в Канаді за Патріярхат Помісної УКЦеркви, Товариства за Патріярхальний Устрій УКЦеркви у ЗСА, Ради Українських Організацій у ЗСА за Патріярхат Помісної УКЦеркви та члени Організаційної Комісії для підготовки Світового З’їзду делегатів крайових представництв і організацій за Патріярхат Помісної УКЦеркви відбули в днях 12 і 13 жовтня 1974 р. у Вінніпеґу, Канада, успішну конференцію з метою створити Українське Світове Об’єднання за Єдність Церкви і Народу та прийняли проект статуту цього Об’єднання.

З цієї нагоди всі учасники Конференції засилають Вам, наш Блаженніший Патріярше, християнський привіт і заяву синівської відданости Вашому Блаженству та прохають Вашого благословення для наших спільних завдань і заходів, спрямованих для добра Помісної Української Католицької Церкви і Українського Народу.

Вінніпег, 13 жовтня 1974 р.

За Президію Конференції:
д-р Михайло Марунчак, в. р. голова
Роман Данилевич, в. р. секретар
д-р Микола Кушпета, в. р. секретар 

Свіжий номер

1-2(495-496)2023