Лист до Владик

Слава Ісусу Христу!

Трентон, дня 5 травня 1971

їх Високопреосвященство

Архиєпископ Української Католицької Церкви

Митрополит Амврозій Сенишин у Філядельфії

Ваше Високопреосвященство!

До відома Крайової Управи Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви на нараді в дні 17 квітня ц.р. наспіла вістка, що двох молодих людей рішили посвятити своє життя та спалити себе на знак протесту проти номіновання Апостольським Престолом єпископа для нашої Церкви, без відома і згоди Верховного Архиєпископа і Синоду наших Владик. Затрівожені цею вісткою душпастирі, рішили почати голодівку, щоб в цей спосіб спонукати Владик зрозуміти скрайн€ загрозливу ситуацію, рятувати молоде життя й таким чином зберігти нашу Церкву від нечуваного в її історії скандалу.

У зв’язку з цим, Головна Управа Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви вважає своїм обов’язком ствердити слідуюче:

1. З жалем і занепокоєнням Крайова Управа стверджує, що такі прояви не є згідні з християнською мораллю, не відповідають громадським принципам нашого Товариства і за них, хто б їх не виконав, Товариство не відповідає.

2. Того рода розпачливі прояви неконтрольованих глибоких зворушень серед мирян є наслідком постійного іґнорування та нехтування прав нашої Церкви.

3. Відсутність якоїнебудь дії наших Владик в обороні цих помісних прав Української Католицької Церкви, мимо прохань, заяв і протестів вірних, ці почування тільки поглибили.

4. Крайова Управа вважає, що прийшла крайня пора, щоб наші Високопреосвященні і Преосвященні Владики з більшим зрозумінням і любовю поставилися до прохань вірних, щоб трактували їх як невідємну частину Церкви, що її Вони очолюють.

5. В почутті відповідальности за спокій в громаді й добро нашої Церкви, Крайова Управа звертається до Вас, Високопреосвященний Владико, з проханням ужити Вашого високого авторитету для створення моральної рівноваги серед вірних і відвернення евентуального нещастя, бо лише у Ваших руках така можливість є.

Вірючи в позитивне сприйняття наведених прохань, залишаємось з глибокою християнською пошаною і відданістю

За Управу

д-р Зиновій Ґіль, голова

д-р Роман Осінчук, голова Ради

д-р Р. Навроцька, секретар