Молитва за нововведеного Патріярха

Боже, що силен єси
Синів Авраама з каміння звести,
Нам «патріярха» при Патріярху,
о, осіни!
Дай патріяршу душу йому,
Дай благорозум’я,
Дай сили народу,
Подай і снаги його полюбити.
Дай йому знання і спам’ятання,
Що Церква Твоя,
Не Курії Римської і не кустодіїв.
Той бо, хто ницих торговців
Із храму святого гнати бичами хотів,
сам жеребком цих же міняйлів
Офірою впав…
Зглянься, о Боже, на люд Твій в одчаї,
На Церкву — славу і хвалу Твою, на ріки крови,
На гори тих праведних трупів.
А тих, хто по ниx хотів би топтати,
Ти, Вселаскавий, відсторони.