На актуальні теми

Вірних Української Католицької Церкви турбують сьогодні проблеми, що вимагають дискусії і рішення в дусі христіянської любови й добра Церкви. Тому що ці проблеми можуть бути вирішені лише компетентною церковною владою – Синодом Українських Владик – нам, мирянам прислуговую право бути поінформованим, висловлювати думку, апелювати, просити, домагатися і навіть протестувати.

Тими справами, що огортають песимізмом і сумнівами кожного думаючого українця католика, є:

Невідрадне становище, неупорядкованість і відсутність центрального керівництва внутрі нашої Церкви, брак повної юрисдикції Голови Помісної Церкви, а опісля справи календарні, літургічної мови, роля мирян, парохіяльні школи, обрядові справи, «латинізація», та відсутність будь-яких заходів в цілі оживлення нашого церковно-релігійного життя в дусі екуменізму .

Брак уваги для справ непорушности й збереження наших релігійно-обрядових традицій нашою церковною владою, цілковита мовчанка наших душпастирів, (за вийнятком тих, що явно працюють проти), та неактивність Єпископату.

Потреба негайної скоординованої акції Ієрархів, духовенства та мирян в зв’язку із Першим Вселенським Собором Єпископів в Римі, в напрямі юрисдикційного завершення нашої Помісної Церкви.

Інформування громадянства про такі потреби і організування акцій по цій лінії – це статутове завдання нашого Товариства і його програма. Подаючи інформативні статті в цьому бюлетені Управа вважає, що цей матеріял повинен бути використаний у збірних і індивідуальних проханнях до наших Владик і до найвищої церковної влади у Римі, спеціяльно в початкових днях місяця вересня цього року. Лише численними збірними й особистими запитами й проханнями можна знайти контакт з нашими Владиками і старатись про вияснення й розв’язку поставлених вгорі важних життєвих питань нашої Церкви.

Для кращого охоплення основних думок і для улегшення редакцій поодиноких петицій друкуємо нижче зібраний у поодиноких точках матеріял.

(До Відділів нашого Товариства висилаються окремі обіжники).

Ось поодинокі теми, що їх повинні включити в цілості, або частинно у наших петиціях!

1. Заявляємо повну відданість, пошану, послух та співпрацю їх Блаженству Верховному Архиєпископові і Кардиналові Йосифови Сліпому, в Його плянах для добра Української Католицької Церкви та її вірних.

2. Ми є однозгідні зі всіми українцями католиками в цілому світі, що Українська Католицька Церква для її дальшого розвитку та життя, потребує передовсім єдности в проводі та діях Українського Католицького Єпископату цілого світу, під проводом їх Блаженства Верховного Архиєпископа і Кардинала Йосифа Сліпого.

3. Ми однозгідні з українцями католиками в діяспорі, щоби Конференція наших Владик створила Постійний Синод Української Католицької Помісної Церкви як керівний орган нашої Церкви та добилася визнання та затвердження його Апостольською Столицею. Ми хочемо бачити нашу ієрархію сильною і об’єднаною у всіх своїх рішеннях.

4. Просимо всіх Владик Української Католицької Церкви в світі в ім’я терплячої та переслідуваної Української Католицької Церкви на рідних землях чимскорше включитися в єдність та співпрацю Синоду під проводом їх Блаженства Верховного Архиєпископа Кир Йосифа та спільними зусилями стреміти до утворення Українського Католицького Патріярхату; просити Святійшого Отця Папу Павла наділити Верховного Архиєпископа патріяршими правами, згідно з постановами Другого Ватиканського Собору

5. Ми однозгідні зі всіми українцями католиками в світі, що Український Католицький Патріярхат та Український Католицький Університет св. Климентія в Римі це дві найважніші установи потрібні для усучаснення духа Української Католицької Церкви.

6. Протипатріярхальна акція, ведена нехристіянськими способами в ЗДА, причинилася до упадку церковного авторитету Владик Української Католицької Церкви, помножила ненависть серед вірних тоїж церкви, причинилася до упадку віри не лише в ЗДА, але також в цілому світі. Направити загальне згіршення, привернути віру в душі вірних, спокій в Українській Католицькій Церкві в ЗДА зможуть тільки Владики, коли подбають про любов та згоду підчас і по Синоді Українських Владик під проводом їх Блаженства Верховного Архиєпископа.

7. Зокрема закликаємо Філядельфійського Митрополита Амврозія Сенишина до участи в Синоді Українських Владик. Відповідальність за будучу долю частини нашої Церкви в ЗДА несе також філядельфійський Митрополит і ця відповідальність перед Богом і Українським Народом є історично зобов’язуюча.

8. Просимо та закликаємо українських католицьких Владик, священиків і вірних молитися в наміренні Української Католицької Церкви та Українського Народу.

9. Привернення єдности, згоди та любови серед українських Владик буде найкращим дарунком всім Українцям в світі та відверне марево руїни їхньої Церкви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web