На Загальних зборах Патріярхального Т-ва у Філядельфії вибрано нову Управу

На загальних зборах Патріярхального Товариства, відділ у Філядельфії, що відбулися у неділю, 2 грудня 1984 p., о год. 2:00 по пол., вибрали голову і членів управи Патріярхального Товариства. На першому засіданні управи дня 9 грудня 1984 р. прийняли члени управи такі функції: д-р Володимир Процюк — голова, д-р Юліян Колтун — 1-ший заступник Голови — прес, реф.; інж. Володимир Медуха — 2-гий заступник голови; Юрій Гораєцький — секретар; Лев Іваш — заступник секретаря; Осип Петрович — організ. референт; Ярослав Волощук — заст. організ. референта; інж. Юліян Головчак — дир. «Голосу Мирян» і прес, референт; Роман Ярош — скарбник; Ярослав Ратич — референт «Патріяршого Фонду»; Григорій Коцур — заступник скарбника; Яким Козел — вільний член. Контрольна Комісія: Ілярій Мазепа — голова; інж. Іван Куземський — член; Іван Крих — член. Рада Мирян: Тарас Ванчицький — голова; д-р Степанія Бережницька — член; Франко Грабовий — член. Товариський Суд: мґр Мирослав Субтельний — голова; Лев Іваш — член; Нестор Сум — член.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web