Наша втрата. Помер голова Крайової управи Німеччини Маркіян Заяць

Німеччина

Дня 9-го листопада 1977 р. після важкої недуги на 66-ому році життя помер у Мюнхені вет. лікар сл. п. Маркіян Заяць — голова Управи Крайового Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної Української Католицької Церкви в Німеччині.

Похорон відбувся 14-го листопада 1977 р. який довершив Владика Платон Корниляк в сослуженні о. крилошанина Степана Дмитришина, о. Михайла Амброза і диякона д-ра Богдана Сенишина відслуживши заупокійну св. Літургію і Панахиду. Цього ж дня українська громада проводжала Покійного на кладовищі Вальдфрідгоф на вічний спочинок. Не дивлячись на робочий, дощевий й холодний день, громадянство численно прийшло попрощати загально шанованого й любленого громадянина, сл. п. Маркіяна Заяця. Похоронні обряди довершили о. крил. Степан Дмитришин, о. д-р І. Ортинський і о. М. Амброз.

Покійний у своїй скромності не бажав надгробних промов, допускаючи лише слово священика. Його волю сповнено. О. крил. Степан Дмитришин у свойому слові підкреслив індивідуальність Покійного Маркіяна Заяця та його заслуги на громадському, церковному і політичному полі. На прохання організацій прощав Покійного від Церкви, владика Платона, Т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви в Німеччині, УПСО, Головної Управи Українського Християнського Робітничого Руху, Відділу УХРР ім. І. Франка в Мюнхені, Парафіяльної Ради і Пласту.

В особі сл. п. Маркіяна Заяця Крайове Т-во за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви в Німеччині втратило свого голову а українська спільнота визначного громадського й політичного діяча. Він був головою Управи Крайового Т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦ, головою Парафіяльної Ради УКЦ в Мюнхені, головою Контрольної Комісії УХРР, головою Крайової Пластової Ради, член Товариського Суду УПСО, член УНДО і Українського Демократичного Руху, визначний громадський і політичний діяч.

Сл. п. Маркіян Заяць був людиною непересічно бистрого ума. Він умів розрізняти велике від малого і правильно ставити ґрадацію вартостей. Вірний цьому принципові, поруч многогранного зацікавлення, Покійний присвятив свою головну увагу праці на релігійно-церковному полі. Очоливши Т-во за Патріярхат в Німеччині і Парафіяльну Раду. М. Заяць живо цікавився аж до останнього дня свого життя подіями, що проходять у житті нашої Церкви. Не втративши свідомості до останніх годин свого життя, — умирав з подивугідною достойністю християнина-мужчини. Залишив щирий жаль у серці кожного, хто знав його. Хай чужа земля буде йому легкою.

Є. Г.

Замість квітів на могилу сл. п. Маркіяна Заяця зложили на Патріярший Фонд:

УПСО — 100,- нм; Крайове Т-во за Патріярхальний Устрій РУКЦ в Німеччині — 100.- нм; Г. У. Україн­ського Християнського Робітничого Руху — 100.- нм; Відділ Українського Християнського Робітничого Руху ім. І. Франка у Мюнхені — 100.- нм; П. і С. Зелений — 100.- нм; М. і Є Гарабач — 100.- нм; Т-во за Патріярхальний Устрій ПУКЦ в Бельгії — 50.- нм; д-р В. Войтович, Мактобердорф — 50.- нм.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt