Наукова конференція в ЛБА, або перша акція Інституту Релігії та Суспільства

Як уже повідомлялося, з 1 жовтня 1997 року при Львівській Богословській Академії (ЛБА) організовано Інститут Релігії та Суспільства, який очолив автор цих рядків. Період первинного становлення Інституту тривав лише півроку, під час якого Інститут обживав і виділене йому в ЛБА приміщення, організував кілька лекцій та семінарів (у співпраці з Інститутом Історії Церкви), узгоджував свої найперші пляни на майбутнє. Першою серйозною справою Інституту стала студентська наукова конференція «Стосунки між Церквою і державою: протистояння, ’стіна розмежування’ чи співпраця?», яку було проведено 3-4 квітня в приміщенні ЛБА.

Важливість такого обговорення в нинішній Україні, власне, не потребує доведення. Політична та ідеологічна невизначеність українського суспільства обертається для нього невизначеністю у стосунках між державою і Церквами та іншими релігійними організаціями. Нинішню модель таких стосунків не можна вважати стабільною чи усталеною остаточно. Політичні зміни можуть повести за собою і зміни у ставленні державного чиновництва до релігійної сфери в цілому і християнських Церков зокрема. Перешкодою до більш-менш повної гармонізації державно-церковних стосунків в Україні є не якісь концептуальні глухі кути, не неможливість знайти середнє аритметичне різнобічних інтересів, а чи не найбільше брак політичної волі з боку держави, інерція старих номенклатурних підходів до релігійних проблем та ілюзорів уявлення ієрархії окремих Церков, що ситуацію в Україні можна вирішити на дискримінаційній основі.

Згадана конференція мала радше оглядовий характер і проводилася у два етапи. Першого дня були прочитані узагальнені доповіді для студентів, тоді як другого дня читали свої доповіді самі студенти. Отож, спочатку студенти прослухали доповіді директора Інституту М. Мариновича «До проблеми стосунків між Церквою і державою», редактора журналу «Людина і світ» Віктора Єленського «Міжнародне та українське законодавство про стосунки між Церквою і державою», викладача Дрогобицького Катехитичного Інституту отця магістра Івана Гаваня «Симфонія як модель державно-церковних стосунків у Східній Церкві», ректора ЛБА отця-доктора Михайла Димида «Державно-церковні стосунки у світі сучасного Східного церковного права» і викладача ЛБА д-ра Андрія Кравчука «Стосунки між Церквою і державою на прикладі життя і творчості митрополита Андрея Шептицького». Читання доповідей завершилося, звичайно ж, цікавою і жвавою дискусією.

Доповідачами наступного дня стали не тільки студенти ЛБА (їх було 14 осіб), а й запрошені до участі в конференції 2 студентки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», 3 студентки Івано-Франківського Теологічно-Катехитичного Інституту, троє студентів Львівської Духовної Академії УПЦ КП, двоє студентів Колегії Патріярха Мстислава УАПЦ, 2 студентів Київської Духовної Богословської Семінарії Українського Союзу Євангельських християн-баптистів. Учасниками дискусій були також групи семінаристів із Львівської Духовної Семінарії Св. Духа і Дрогобицького Катехтичного Інституту-семінарії. Доповіді та дискусії стосувалися окремих аспектів державно-церковних стосунків, таких як релігійної освіти, сім’ї, молоді, жінок, засобів масової інформації, прав Церкви (головно майнового питання) і прав людини (головно релігійної свободи).

Більшість учасників відзначала великий успіх конференції. Її теоретична частина була дуже інтенсивною, студенти почерпнули багато знань. Крім того, вони мали нагоду застосувати в дискусіях ті знання, які вони вже засвоїли. Ними було опрацьовано окремий жанр наукової доповіді, який суттєво відрізняється від жанру проповіді чи газетної статті. Екуменічний характер конференції, а саме: присутність студентів різних християнських конфесій відчутно оживила дискусії, а головне — допомогла тим же студентам відчути, де саме їм бракує знань для обстоювання позиції своєї Церкви. Обговорення важливих тем було продовжено ввечері під час неформального спілкування студентської та семінаристської молоді.

Не мовчали під час конференції і музи. Під час засідань у залі було розгорнено виставку дитячих ікон з Дрогобицької іконописної школи ім. о. Глібкевича, у вечерній час звучала духовна музика у виконанні інструментального квартету Львівської філармонії, а останній акорд на завершення конференції поставили актори львівського молодіжного театру «Мета» своєю передпасхальною виставою про страсті Христові.

Учасники конференції розходилися переконаними: вона перша, але не остання!

Мирослав Маринович