Неможливість спільної християнсько-марксистської ідеології

О. Вінцент Мічелі, єзуїт, професор університету св. Івана в Нью-Йорку, назвав християнсько-марксистський діялог фантазією. В журналі «Гомілетика» він схарактеризував марксизм як завершену логічну структуру і всякі спроби погодити його із християнізмом ведуть до відступлення від християнського світогляду і до переходу на позиції матеріялізму. Тому то багато папів нап’ятнували всякі спроби створення спільної християнсько-марксистської філософії.

Свіжий номер

6 (494) 2022