Невдалий акт ліквідації Української Католицької Церкви

На цю тему доповідав 12 квітня 1981 року на форумі Відділу Українського Патріярхального Товариства в Нью-Йорку проф. Володимир Барагура. Голова Відділу мґр. Ярослав Щербанюк у вступі зробив коротке історичне введення до виступу доповідача, відмічуючи поодинокі акти, зокрема, як Москва діяла проти Української Церкви. Представив доповідача проф. В. Барагуру і попросив його виголосити доповідь.

Доповідач на вступі навів слова Ісуса Христа, коли Він сказав Петрові: «Ти є скеля… і пекельні сили не подолають її». В цій площині доповідач підкреслив, що можна знищити, спалити все, але не можна знищити людського духа, не можна знищити Христової Віри. Очевидно, цього не потрібно доказувати, бо ми це самі бачимо. Ми знаємо, як переслідували перших християн, але Христової Церкви не знищили. Сьогодні також у більшовицькій дійсності переслідують Христа і христових послідовників, але не можуть їх знищити, хоч більшовицька система вже існує понад 60 років.

На такому тлі доповідач розвинув події ліквідації Української Католицької Церкви на так званому львівському «соборі». Згадав, як переведено арешт всіх наших владик на чолі з митрополитом Йосифом Сліпим. Після арешту дала про себе знати так зв. «ініціятивна група» по «возз’єднанню», на чоло якої поставлено о. д-ра Гавриїла Костельника. Так званий «собор» відбувся без участи українських єпископів.

Доповідач В. Барагура наводив цитати також з радянської преси й журналів. Доповідь була сперта на доступних документах і дбайливо опрацьована. Хоч вже минуло тридцять п’ять років від ліквідації нашої Української Католицької Церкви, то все ж таки наша Церква живе, працює і бореться за своє існування в катакомбах.

Після доповіді відбулась жвава дискусія, в якій взяли участь: Микола Галів, О. Шепарович, Роман Осінчук, Орест Питляр та інші. В дискусії не висували спірних точок, а радше давали деякі уточнення та доповнення. Підкреслено, що в справі ліквідації нашої Церкви ми не спромоглись на будь-які публікації, хоч про те вже була мова. На деякі заторкнені питання дав відповіді доповідач. Голова Товариства подякував проф. В.Барагурі. Молитвою закінчено цей цікавий виступ.

Н.Н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web