Номінація митрополита бела предметом нарад у Дітройті

В суботу, 20 жовтня 1979 р. в Дітройті відбулось пленарне засідання Крайової Управи Українського Патріярхального Товариства в США, яке в основному було присвячене питанням номінації митрополита на філядельфійський престіл та стосовний лист в цій справі від Патріярха Йосифа. Спершу голова — д-р Богдан Лончина подав загальну інформацію про III З’їзд Українського Патріярхального Світового Об’єднання (УПСО), що відбувся 16 і 17 вересня 1979 р. у Лондоні. Підкреслив, що наради з’їзду пройшли успішно у діловій атмосфері. (Про З’їзд УПСО була інформація у попередньому числі журнала). Поруч з тим голова зупинився над оглядом ювілейних святкувань у Римі, Доповнення до цього огляду дали Василь Маркусь і Василь Пасічняк. Деякі уточнення внесли Оксана Бережницька, Роман Данилевич, Володимир Пушкар і Микола Галів. Над деякими порушеними питаннями розв’язалась дискусія. Поодинокі референти Крайової Управи склали короткі звіти з проведеної праці за останній період. В основному праця була спрямована навколо підготовки ювілейних святкувань у Римі.

Лист Патріярха Йосифа до Владики-номіната о. прел. Мирослава Любачівського.

Справі номінації на митрополита філядельфійської митрополії о. Мирослава Любачівського присвячено багато уваги й часу. Під час нарад стверджено, що номінація на митрополита сталася поза рамками українського єпископату й без жадної консультації в цій справі з Головою Помісної УКЦеркви Патріярха Йосифа. Це є чергове потоптання прав нашої Помісної Церкви. Стверджено, що Римська Курія і Священна Конгрегація для Східних Церков дальше продовжує своє безправ’я супроти нашої Церкви. Проти цього гостро запротестував Патріярх Йосиф. Зачитано листа Патріярха Йосифа до Владики-номіната. Підкреслено, що Патріярх Йосиф знайшов добрий вихід з складної ситуації, запропонувавши Владиці-номінатові, щоби приїхав до Риму і Патріярх довершить свячення у соборі Св. Софії. Слід підкреслити, що ніхто не виступав проти Митрополита-номіната о. М. Любачівського, але проти принципу. Після довгої дискусії й аналізи всіх аспектів справи управа прийшла до однозгідного висновку, щоби зробити всі потрібні заходи й допомогти Владиці-номінатові, щоби він приняв свячення від Патріярха Йосифа в Римі. Управа здавала собі справу з того, що в тому буде мати чи малий вплив на Владику-номіната Східна Конґреґація, але все буде залежати від Номіната, яке він займе становище. Управа має приготовлений свій плян на кожну можливість. Рішено, щоби делегація Крайової Управи відбула зустріч з Владикою-номінатом та просила його, щоби поїхав до Патріярха Йосифа і приняв там єпископські свячення. В загальному було переконання, що Владика-номінат скористається з цієї нагоди і поїде до Риму, щоби його висвятив Голова Помісної УКЦеркви Патріярх Йосиф.

Після вирішення цих всіх питань намічено дальший плян праці для закріплення патріярхату Помісної УКЦеркви. Окремо обговорено проблеми журнала «Патріярхат», доповнено й усталено склад редакційної колегії та рішено передплатникам журнала піднести ціну з десять на дванадцять долярів. Були висловлені думки, завваги й пропозиції щодо журнала. По вичерпанню програми нарад голова — д-р Богдан Лончина закрив засідання.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web