Нью-Йоркський відділ Патріярхального товариства відбув свої чергові Загальні збори

В неділю 3 лютого 1985 року Українське Патріярхальне Т-во, відділ в Нью-Йорку, відбуло свої чергові загальні збори. Хоч погода була не дуже пригожа, й були інші імпрези, то все ж таки на збори прибуло задовільне число членів, понад 60 осіб. Наради розпочато молитвою.

Збори відкрив голова відділу М. Галів. Для керування нарадами обрано ділову президію в складі: інж. Любомир Зєлик — голова і Василь Никифорук — секретар. Збори вислухали протокол з попередніх загальних зборів, який прийнято без завваг.

Затверджено Номінаційну Комісію у складі: мґр Ярослав Щербанюк, Зеня Никифорук і Любомир Зелик. Тому, що д-р Роман Осінчук був перешкоджений, голова президії уділив йому слово поза прийнятим порядком нарад перед звітами управи.

Роман Осінчук, як голова Патріяршого Фонду при Товаристві Св. Софія, подякував управі та всім членам відділу за зрозуміння й допомогу в збірці на Патріярший Фонд. Він підкреслив складну ситуацію після смерти Патріярха Йосифа і закликав до дальшої щирої підтримки і пожертв на Патріярший Фонд.

Звіти за останній період склали голова відділу, секретар і скарбник. Микола Галів у своєму загальному звіті накреслив проблеми Товариства, підкреслив, що Українське Патріярхальне Товариство, яке в цьому році відзначатиме своє двадцятиріччя, поставало тоді, коли вже деякі наші організації припиняли свою діяльність й існування. За цей час наше Т-во у цілому, як також на терені Нью-Йорку, провело вагому працю. М. Галів підкреслив, що Патріярхальне Т-во не включалось в жодні суперечки і не займало жодного становища до цих питань, але займалось виключно церковно-релігійними справами. Незалежно від цього були спроби нав’язати нашому Т-ву партійництво. Життя виявило, що постава Патріярхального Т-ва у цьому відношенні, себто рішення займатись виключно церковно-релігійними справами, себе повністю виправдала. Під кінець звіту доповідач підкреслив, що всі члени управи дружньо співпрацювали та висловив усім присутнім особливу подяку за щиру співпрацю, назвавши окремо Ярослава Клима, Ярослава Пастушенка, Зеню Никифорук і Галину Кіляр.

Ярослав Клим у своєму звіті ствердив, скільки відбуто засідань, назвав відбуті улаштовані відділом ширші сходини, спільне свячене, вечори на пошану св.п. Патріярха Йосифа, переведення збірки на «Дар Любови» і розпродаж журнала «Патріярхат» під нашими церквами у Нью-Йорку й околиці.

Ярослав Пастушенко подав докладний звіт з своєї праці. Він провів також загальну аналізу праці Т-ва на основі фінансових прибутків і видатків з приводу різних імпрез та переведених збірок на «Дар Любови».

Звіти членів управи дали загальну картину праці відділу. Слід підкреслити, що з пожежею Українського Народнього Дому в Нью-Йорку наш відділ також поніс втрати. Звіт з рамени Контрольної Комісії склав мґр Ярослав Щербанюк, який підкреслив, що під час перевірки Контрольна Комісія знайшла все у належному порядку, й управа працювала справно і подав пропозицію на уділення абсолюторії з подякою уступаючій управі, що присутні підтримали оплесками.

Під час нарад про загальну ситуацію нашої Церкви, а зокрема про проблеми і значення для нашої Церкви горезвісного листа Східньої Конгрегації з 17 вересня 1984 р. говорив Микола Галів. Він провів широку й докладну аналізу листа Східньої Конгрегації та вказав, з якою ціллю він був написаний. Лист має ширше й глибше значення, як йому приписують, бо ж цим листом малось на увазі з одної сторони підважити Становище Львівського Крилосу, що було прочитане під час похоронів Патріярха Йосифа, а з другої — перекреслити вклад праці для закріплення існуючого патріярхату нашої Церкви Патріярха Йосифа. На щастя, це не вдалось. У цьому нам багато допоміг в першу чергу тижневик «Ньюзвік», а після нього інша американська й канадська світська й католицька преса. Цим пресовим органам належиться від нас подяка. При цьому доповідач навів статтю з «Іль Темпо», що була присвячена питанням нашої Церкви і св.п. Патріярхові Йосифові. З цього випливало, що чужинці стають в обороні прав нашої Церкви і патріярхату. М. Галів свою вдумливу інформацію закінчив цитатою з проповіді відомого приятеля українців і зокрема Патріярха Йосифа, який на нашу Церкву пожертвував біля 10 мільйонів долярів, о. Веренфріда ван Страатена, який закликав: «… Тому, осиротіле стадо Йосифа Сліпого, слухай його голосу, виконуй його Завіщання, плекай своє християнське родинне життя, твою мову і твою прегарну Літургію».

Голова Номінаційної Комісії Ярослав Щербанюк подав наступний склад управи відділу: Микола Галів — голова, Ярослав Пастушенко, д-р Іван Сєрант, Ярослав Клим, Володимир Ворох, Зеня Никифорук, Любов Артимишин, Галина Кіляр, Оксана Луцька і Ярослав Дацків. Контрольна Комісія: Ярослав Щербанюк, Александра Куницька, Любов Зєлик і Мирослав Пастушенко. Товариський Суд: д-р Іван Дорожинський, мгр Петро Дармограй і Наталія Соневицька. Рада Мирян: Любов Раковська, Юрій Костів, Іван Вербовський і Зенон Машталєр. З прочитаного складу управи Ярослав Пастушенко просив його не ставити у члени управи, але на гаряче прохання учасників зборів погодився залишитись в управі. Тому, що не було інших пропозицій, запропонований склад вибрано оплесками одноголосно. Поруч цього голова Номінаційної Комісії запропонував зборам, щоб довголітнього і відданого нашого члена д-ра Василя Палідвора обрати почесним членом відділу. Учасники прийняли пропозицію спонтанними і щирими оплесками.

Перевибраний голова Микола Галів подякував за вибір і довір’я та заявив, що докладе всіх зусиль, щоб дальше успішно вести працю відділу. При цьому прочитав окремі резолюції, що їх присутні прийняли з поправками та доповненнями. Крім цього, вибрано делегатів на крайовий з’їзд Українського Патріярхального Т-ва, що має відбутись у травні цього року.

Під кінець голова подякував президії за успішне переведення зборів, подякував Зені Никифорук, що зайнялась приготуванням перекуски, та паням, що їй допомагали: паням Анні Зєлик, Наталці Соневицькій і Галині Кіляр.

Голова заповів, що з рамени управи замовлено заупокійну Службу Божу з Панахидою у церкві св. Юра, яка відбудеться 24 лютого ц. р. о 12 годині дня і що в суботу 23 березня 1985 р. відбудеться концерт в залі Купер Юніон на пошану св.п. Патріярха Йосифа. Крім цього ще порушено низку інших питань. Збори закінчено спільною молитвою.