О квестії соціяльній

Цікаво, що, обстоюючи права вбогих, Шептицький не ідеалізує їх і не забуває нагадати, що вони та­кож мають певні обов’язки, а багаті – певні права: «В ім’я Христової любови пригадуємо багатшим їх обов’язки, в ім’я тої любови боронимо прав убогих. З тої любови не закриваємо перед убогими їх обов’язків і шануємо права багатших». Митрополит Шептицький опо­нує практично усім доктринальним постулатам тодішніх соціалістів: скасуванню приватної власності й заміні її власністю суспільною, ідеї абсолютної економічної і суспільної рівності всіх людей. На його думку, соціалістична теорія робить ту саму помилку, що й ліберальна: «Знов не предвиджуєся, що слабші одиниці стануть конечно здобичею сильніших».

Повний текст статті читайте у друкованій версії журналу