Обіжник ч. 5

УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІАРХАЛЬНЕ СВІТОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗА ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ І НАРОДУ

14 липня 1977

ПРОПАМЯТНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ЖЕТОН

Президія УПСО видала ПРОПАМЯТНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ЖЕТОН, щоби продовж 1977 ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ святочно відзначити:

60-ЛІТТЯ СВЯЩЕННОСЛУЖІННЯ БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА ЙОСИФА
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЩІ ДО РИМУ, В ДНЯХ 30 ВЕРЕСНЯ — З ЖОВТНЯ 1977 р.

Жетон запроектував та мистецько виконав Роман Завадович із Чікаґо. Жетон є в двох красках: темносині або пурпурові; круглі та приблизно півтораінчові. На правій стороні є відбитка жетону.

ЦІНА ОДНОГО ЖЕТОНУ – ОДИН ДОЛЯР (або його рівновартість)

Президія УПСО закликає Український Божий Люд у вільному світі масово купувати ці жетони та їх носити, щоб відзначити єрейські свячення Блаженнішого Отця Йосифа, які відбулись в Уневі біля Львова, дня 30 вересня 1917 року. Поширенням та вживанням жетонів ми заманіфестуємо нашу всецілу піддержку Блаженнішого Патріярха Йосифа у його благородних зусиллях для збереження Помісної УКЦеркви та її патріярхального ладу.

Поширенням жетонів займається крайова управа ТзПУ в ЗСА та крайова рада Українських Організацій за Патріярхат в Канаді. В інших країнах: крайові управи патріярхальних товариств. Дохід із продажі призначений на видавничі та організаційні видатки крайових управ та УПСО.

ПРЕЗИДІЯ УПСО

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ МИРЯНИН

Появилось, з багатим і цікавим змістом чергове число за липень — вересень 1977 р. «Мирянина». Журнал «Мирянин» появляється квартально. Містить актуальні інформації про події і ситуацію нашої Помісної УКЦеркви у діяспорі. Інформує вірно й акуратно. Всім лоручаємо читати «Мирянина». Замовляти: The Layman

1219 North Avers Ave.,
Chicago, III. 60651

 * * * * * *

Святкування 60 річчя єрейських свячень Патріярха Йосифа у Ґлен Спей

відбудеться заходами громадського комітету не .14 серпня ц.р., як було подано у попередньому числі (дату змінено), а 21 серпня ц.р., в 3 год. по полудні на оселі Українського Робітничого Союзу Верховині. До участи у святкуваннях всіх щиро запрошуємо.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt