Обіжник ч. І

УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІАРХАЛЬНЕ СВІТОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗА ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ І НАРОДУ

Берхем 7. березня 1977 р.

До

Крайових Т-в, Організацій, Комітетів за Патріярхат ПУКЦ та Релігійних і Церковних Організацій, Братств і Сестрицтв Членів У.П.С.О.

Слава Ісусу Христу!

Високоповажані Члени!

Всім нам аж надто добре є відомим тяжке положення наших братів і сестер по вірі, в Екзархаті В. Британії. Про це пише преса у всіх країнах нашого поселення, а останньо є стаття у «Вістях з Риму» ч. 1-2 із 16.2.77.

Єп. Горняк замкнувся у чотирох стінах, не хоче з ніким говорити, нікого не приймає за виїмком анґл. поліції, та своїх т. зв. «ґвардистів», яких завданням є обороняти його перед «нападами», які існують тільки в його уяві та не допускати до церкви «підозрілих людей», бо, як він твердить згл. його адвокат — «церква є його власністю».

Звільнювання священиків, замикання церков, заборона навчання релігії в укр. школах, відмова сповіди, а навіть христ. похорону тощо — все це діється в XX стол. і то не в якійсь закутині африканського континенту, а в країні клясичної демократії — у В. Британії. Антицерковні і антигромадські елементи використовують цю ситуацію на свій лад та поширюють наклепницькі летючки різного змісту та в той спосіб сіють зневіру нашої ПУКЦеркви, а зокрема до нашого Блаженнішого Патріярха.

ЗМАГАННЯ ВІРНИХ У В. БРИТАНІЇ Є ТАКОЖ НАШИМИ ЗМАГАННЯМИ!!! ТОМУ ДОПОМОЖІМ ЇМ!

Хай кожна Крайова Організація (патріярхальна, релігійна, церковна, братство і т. п.), що є членом УПСО, напише від себе листа до єп. Горняка та зверне йому увагу на його нехристиянське поведення, негідне укр. катол. єпископа (доноси до Риму, неправдиві комунікати в анґл. пресі і т. п.) та рішучо вимагати від нього:

- в як найкоротшому часі наладнати відносини в екзархаті в дусі замирення і співпраці з вірними

- зрезиґнувати зі свого становища. «Терціюм нон датур»!

Рівночасно з тим просимо звернутись до вашого єпископа, там де це є можливим, з проханням, щоб і він, від себе, звернувся окремим листом до єп. Горняка і просив його почати переговори з представниками мирян в ціли ліквідації того неприємного і, всіх нас компромітуючого, конфлікту. А як що не захоче — то повинен бути консеквентним і покинути В. Британію.

Копії Ваших листів прошу пересилати на понищу адресу:

The Central Committee for a Ukr. Cathol. Patriarchat,
49 Linden Gardens Notting Hill Gate,
London W 2, 4HG, England.

З християнським привітом:

За Президію УПСО: д-р П. Зелений, голова

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt