Обіжник Крайової управи ТзПУ УКЦеркви ч: 11 (Виїмки)

До Вельмишановних Управ Відділів і Мужів Довір’я ТзПУ ПУКЦеркви

3. Дні 8-10 березня ц. р. — це 30-ті роковини «Львівського Собору», який мав стати днем похорону УКЦеркви. Просимо відбути по всіх осередках маніфестаційні святкування під кличем: УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ЖИВЕ!

З цієї нагоди просимо слати масово листи до нашого Патріярха з заявами відданости, з проханням вживати належного йому титулу патріярха та, не зважаючи на перешкоди, виконувати свою патріяршу владу згідно з існуючим Патріяршим Уставом ПУКЦеркви.

4. Тому, що по сьогоднішний день, нашого Патріярха ще не запрошено на Міжнародний Евхаристійний Конгрес, що відбудеться у Філядельфії, в місяці серпні (1-8) 1976 р., просимо домагатися вияснення в цій справі від Митрополичої Канцелярії і від єпископа-помічника Кир Василя Лостена, який належить до організаційного комітету надходячого Конгресу.

5. НОВА ЗОРЯ — офіціоз Кир Ярослава Ґабра — є постійним джерелом космополітанщини та проти-патріярхальних ідей, які ширить о. Свищук. Просимо писати до Кир Ярослава за виясненнями, чому він, як «пропатріярхальний єпископ» толерує, і по сьогодні ще не прикоротив сваволі отця «монсеньйора». Маємо надію, що місцевий Відділ ТзПУ, при помочі взірцево зорганізованої громади в Чікаґо, цю справу швидко і задовільно поладнає.

6. Передбачаючи поважну скількість участників з різних країн українського поселення в діяспорі, на 41-му Міжнародньому Евхаристійному Конгресі у Філядельфії, Крайова Управа, при співпраці місцевого Відділу ТзПУ, прийматиме зголошення учасників на приміщення у Філядельфії 1-8 серпня ц. р.

Просимо присилати зголошення на адресу Крайової Управи:

SOCIETY FOR THE PATRIARCHATE, P.O. BOX 11012, PHILADELPHIA, PA. 19141.

7. Крайова Управа приготовляє влаштування виставки та видання інформаційних памфлетів і летючок. До цього потрібні фонди. Просимо всі Управи Відділів:

а. Вирівняти негайно всі залеглі членські вкладки.

б. Перевести широко-закроєну збіркову акцію на інформаційний фонд Крайової Управи ТзПУ.

в. Надсилати матеріяли (прозірки, світлини, листи і т.п.), які ілюструють нищення УКЦ і переслідування її вірних під атеїстичним режимом СССР.

8. Наші Центральні Установи і УККА мають не тільки нагоду , але і обов’язок вислати запрошення для нашого Патріярха на приїзд до Філядельфії. Рік 1976 це не тільки рік Евхаристійного Конгресу у Філядельфії, але також рік врочистих святкувань: 200 роковини незалежности ЗСА та 100 роковини українського поселення в нашій країні. Для української громади не тільки у Філядельфії, але для всіх нас на американському континенті, ці святкування були б неповні і без належної символіки, без світлої постаті нашого Мойсея. Маємо надію, що УККА вже поробив відповідні заходи і повідомить нас всіх про це вже в найближчому часі на сторінках преси!

д-р Мирослав Навроцький, (голова)
д-р Леонід Рудницький, (секретар)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web