Озон-Парк у Поклоні Патріярхові

Заходом Т-ва «Патріярхат» влаштовано в неділю 27 лютого 1983 року в церковній залі Озон-Парку Святочне Відзначення Патріярха Йосифа у 91-річчяз дня народин та 20-річчя звільнення з більшовицької каторги. В неділю 20-го лютого відправлено благодарственну Літургію в наміренні Ювілята. Академію започаткував хор при церкві Покрова Божої Матері під дириґентурою проф. Т. Білостоцького піснею «Як сильний славний» — Бортнянського та «Кант» — Д. Котка. Опісля голова Відділу Роман Крупка коротко пояснив, чому ми так святочно обходимо день уродин їх Блаженства Патріярха Йосифа. Довше зупинився він над обговоренням відбутого Священного Синоду в Римі.

Вірш «Народ нас жде» — Б. Стефанишина деклямував голова Відділу УККА М. Вітенко. Святочну доповідь виголосив парох церкви о. крилошанин Любомир Мудрий, який перші роки своїх студій відбув у Богословській Академії у Львові під проводом теперішнього Патріярха Йосифа. Доповідач переповів всі фази життя Блаженнішого Патріярха від дитинства через молоді літа, студії, ректорат в Богословській Академії і кінчаючи митрополичим престолом. Доповідач провадив слухачів через ті бурхливі роки Другої світової війни, більшовицької окупації, і як наслідок — оскарження та засуд на довголітнє заслання у сибірську тайгу.

Але Боже Провидіння мало для нашого Митрополита-страдника інші пляни. Хоч відзначався він слабим здоров’ям, перетривав 18-літню каторгу і вимучений, але не зламаний, повернув до нас, щоб кріпити нашу віру, зорганізувати нашу Церкву та завершити її патріярхатом. Повних 20 літ минуло з того часу, коли дорогий наш пастир між нами. Папа наділив його кардинальською гідністю, хоч досі офіційно не визнав існуючого патріярхату. «Ми виконаємо наше завдання, — зазначує доповідач, — коли всі, як один, будемо підтримувати працю та ідеї нашого Патріярха». Виконавці Зоряна і Софія Крупки продеклямували «Молитву за Патріярха» — І. Недільського. М. Білейчук деклямував вірш «Отче наш» — Зої Когут. Програму закінчив церковний хор Молитвою за Патріярха. Наприкінці присутні відспівали національний гимн «Ще не вмерла Україна».

Василь Захарчук