Патріярхальні сходини в Гамільтон (Онтаріо)

В неділю, 5-го червня відбулись в Гамільтоні інформаційні патріярхальні сходини, що їх підготовили місцеві відділи Братства Укр. Католиків (БУК) та Ліґи Укр. Катол. Жінок (ЛУКЖ). Зборами провадив п. Б. Кульчицький, голова КУК в Гамільтоні. Слово про теперішний стан патріярхального руху та завдання мирян мав інж. Сидір Тимяк, місто-голова УПСО. Відтак відбулась цікава дискусія в якій брали участь присутні. Цікаві вияснення подав присутній гість, др. В. Дацько із Ст. Кетрін, член Президії УПСО.

Присутні одноголосно рішили оживити патріярхальну працю на терені Гамільтону та включитись в дію світового патріярхального руху і тісно співпрацювати із Крайовою Радою Українських Організацій за Патріярхат та її голови др. М. Марунчака. Вибрано тимчасову управу Товариства Підтримки Патріярхату на базі статуту, що його підготовило подібне товариство у Вінніпезі. В складі управи є: голова мґр. Р. Копачівський, місто-голова інж. В. Мороз, члени: Р. Самотулка, В. Проць, Л. Максим, Б. Кульчицький, п-ні М. Фаринич та п-ні С. Фесяк. Бажаємо новій управі багато успіхів серед великої громади Гамільтону. Окрема подяка належиться Б. Кульчицькому за вмілу підготовку та переведення сходин.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt