Перше засідання Крайової управи

відбулося 4 грудня 1976 р. в Українському Народному Домі в Нью Йорку з наступним порядком нарад: 1. передання аґенд старої управи новій, 2. уконституування управи і 3. намічення пляну праці на найближчий час.

Управа на чолі з ред. Василем Качмарем уконституувалась наступно. Володимир Медуха перший заступник голови з функцією організаційного референта, мґр. М. Бойко, другий заступник голови, секретар — Микола Галів, англомовний секретар — Петро Ганкевич, касир — Ярослав Пастушенко, внутрішня інформація — Дарія Кузик, зовнішні зв’язки — Рома Гайда. Довша дискусія розвинулась навколо журналу «За Патріярхат», який міг би сповняти службу інформаційну для УПСО. В цій справі треба буде говорити з головою УПСО проф. П. Зеленим. Редактором журналу є Василь Пасічняк, який пригадав учасникам засідання Нової Крайової Управи Т-ва, що пост прислуговує йому, згідно із Процесом Вибору його до Крайової Управи Т-ва VII Крайовим З’їздом Делегатів Т-ва.

Голова Управи ред. Василь Качмар підкреслив, що управа у першу чергу мусить мати довір’я громадянства і відділів і мусить пожвавити з ними безпосередний контакт. Треба поселити працю існуючих Відділів, а де їх немає, там треба їх зорганізувати. Голова Т-ва ред. Качмар подав свої зауваження відносно наших єпископів. Окрему увагу він присвятив єп. В. Лостенові, підкреслюючи, що він активно діє проти нашої Церкви і ми повинні мати це на увазі. Кир Василь Лостен діє проти плянів і акції Патріярха Йосифа, хоч часом публікує ніби пропатріярші оголошення, якими уводить мирянство у блуд. Після цього розвинулася жвава дискусія. Вирішено ряд біжучих справ. Засідання закрито молитвою.

Свіжий номер

6 (494) 2022