Персоналізм і християнський культуралізм Константина Чеховича

Цього року у Львові нарешті видали «повне зібрання творів» глибокого та оригінального українського мислителя ХХ століття під дещо оксиморонною на перший погляд назвою «Християнський націоналізм». У промоційних афішах цієї книги справедливо зазначено, що «це перше повне видання наукового доробку талановитого українського вченого-славіста, мовознавця, літературознавця Константина Чеховича (1896 – 1987), репресованого радянською системою і несправедливо забутого. До збірника його наукових праць увійшла фундаментальна монографія про Олександра Потебню та розвідки, опубліковані на сторінках української та іноземної міжвоєнної преси». Упорядники наголошують на провідній «християнській філософсько-етичній парадигмі» та «націоцентричному підході до наукових і суспільних явищ» ученого, світоглядні засади якого сформульовані в книзі «Ґенеза і суть націоналізму. Христіянський націоналізм» (Львів, 1939), яка й дала назву книзі. У додатку вміщені спогади Чеховича «Моє життя і мої мрії» та бібліографія його праць. Астрофізик, доктор фізико-математичних наук Олег Петрук – один із тих «фізиків», які за покликанням є «ліриками», знають ціну мистецтва і Слова. Лаконічна, але містка передмова «Концепція націоцентризму Константина Чеховича» доктора філології Мар’яни Комариці відкриває збірник та вводить у єдину структуру доробку вченого.

Повністю матеріал читайте у друкованій версії журналу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web