Початок кінця

ДРУГИЙ РОЗДІЛ

Можна було починати нашу річ не з фатімських вістувань, а з найбільш авторитетного свідчення, бо переданого нам самим Господом Ісусом Христом.

1950 літ тому назад на найвищій високорівні гори Гермон перебував наш Господь на пості й молитві. Одного дня, коли Ісус Христос був зморений голодом і вичерпаний фізично, став перед Ісусом спокусник — сатана. «Коли Ти Син Божий, звели, щоб це каміння стало хлібом» — мовив він. — Ісус Христос спокійно, але рішуче відказав: «Не самим хлібом живе і житиме людина, а кожним словом, що походить із уст Божих». Євангелист Матей докладно переказує цю конфронтацію Богочоловіка зі сатаною. Найбільш типічну для сатани спокусу, бо ту, якою він послуговується із предвіку, видвигнув сатана на самому кінці. Вивівши Ісуса Христа на найвищий шпиль гори (понад 9.200 стіп) і показуючи всі царства на світі та їхню славу, спокушував: «Усе це буде Твоє, коли Ти впадеш на коліна передо мною і поклонишся мені» … Очевидно, сатана був як стій прогнаний та був навіть радий, що на цьому тільки покінчилося.

1900 літ пізніше цей же сам сатана з’явивсь в Росії. Після 19 віків врешті знайшов для себе ідеальну країну, що від початку свого існування жила загарбництвом і непогамованою жадобою всесвітньої «нєділімої» імперії. Знайшов у ній подостатком кандидатів, що готові були для тієї всесвітньої Росії іти наввипередки у спілку зі сатаною. Само собою, з віками змінилася до непізнання людська духова настанова, людські орієнтації і перворушії людської ментальности. Комунізм і соціялізм вели тоді перед. В даний момент і той і цей мотались безвихідно в нездійснимих теоріях і утопіях. Раптом те, що було нездійсниме і не до переведення у життя, почало дивним дивом ставати життєспроможним… Власне, та раптовість уведення комунізму у життя нікого досі не цікавила, а варто б цій проблемі цієї раптовости присвятити якнайбільш ґрунтовні студії. Та й засоби впровадження у життя спершу соціалізму, а потому комунізму незвичайно таємничі й досі. Все це разом плюс несусвітня брехня, перфідність, терор і масове прополіскування мозків і видворення усіх людських ціннощів вказують на несусвітнього майстра несусвітньої брехні і обману.

Але, щоб було всім ясно, що приявність сатани в Росії автор не спирає на ніяких аналогіях, притчах, на пророцтвах, чи на об’явленні, то в цьому місці він процитує сов’єтські джерела. Такий оракул комунізму, як А. В. Луначарський у своєму творі «Соціалізм і релігія» якнайвиразніше говорить, що Маркс катеґорично відкинув Бога і Божий закон, а на те місце поставив сатану. Ніхто інший, а «сатана стає на чоло пролетарських колон» — стверджує Луначарський. Про те саме свідчить більшовицьке нахваляння про т. зв. «воюючий атеїзм». Сам зі себе атеїзм, буває з правила пасивний, радше й індиферентний до надприродних справ і справ релігії. І атеїсти рідко трапляються пропагаторами своїх особистих, тобто атеїстичних переконань. Ігнорування релігії єдина властивість атеїста. Але от «воюючий атеїзм» — зовсім щось інше. Воюючі атеїсти, це ті, що намагаються повалити Бога, а Його місце, щоб зайняв сатана. Свій атеїзм сов’єтський «Філософський словник» так дефініює: «Марксизм показав, що релігія є духовним поневоленням трудящих… Марксизм-лєнінізм учить, що цілковите подолання релігії можливе лише на основі побудови комунізму… Комуністична партія на протязі всієї своєї історії веде послідовну пропаганду атеїстичного світогляду… Комуністичне виховання трудящих включає в себе як невід’ємний елемент боротьбу з релігійними пересудами»… Чи аж треба на свої здорові очі бачити сатану? Хіба наївно і безглуздо було б радше, коли б ми вичікували, щоб сатана показався нам фізично, з рогами і кочергою, чи як його ми собі уявляємо. Вистачить для цього результат його дії. А дія ця недвозначно сатанічна. За святим Письмом сатана — це син погибелі, брехун, клеветник, блюзнір і нечистий дух. Як же дослівно всі ці диявольські атрибути і признаки сходяться якраз у системі, ніким іншим, а сатаною встановленій! Починався комунізм у Московії з обіцянки раю на землі. А заведено там істинне пекло на землі! Як перше своє гасло висунув комунізм у Росії: «пролетарі всіх країн єднайтеся»… підкреслюючи тим самим домінацію Москви над цілим світом, який би в своїй короткозорості та засліпленні попався б у московську заманку. Треба бо знати, що власне цих пролетарів у Росії було на той час куди менше, як деінде в світі. Така держава, як Росія складалася тоді переважно з обезосіблених мужиків, які дивились на царя, як на свого бога і поза ним навряд, чи знали істинного Бога. Справжніх пролетарів породжує індустрія і відповідні суспільно-соціяльні умовини. Цієї індустрії в Росії не було. Натомість російська держава вдержувалася від свого початку з підбоїв і уярмлення других країн і націй. А для того, щоб вдержати у своїх кіхтях загарбані держави, послуговувалася на всіх теренах російською виключно адміністрацією і російською салдатнею. 50 мільйонів цих царських роботів мусіли за горло тримати куди більше мільйонів підбитих, чи єхидно обдурених інших народів. Тільки з приходом російського комунізму появилися в Росії пролетарі, але вже такі непорівняльні, що типічніших і нещасніших ви не найдете ніде інде в світі. Піднявся цей комунізм знищити визиск і рабство, а зі встановленням російського комунізму ні один робітник у широкому світі не є так єхидно визискуваний і ніде так не буває закріпощений, як у СССР. Розпинався комунізм за свободою, а завів у себе таку неволю, що ніхто з його жертв на протязі вже понад 60 літ не посміє по своїй волі змінити не то що цієї триклятої країни, але й переселитися в інше, як досі місце цієї ж самої держави. Читаючи т. зв. конституцію СССР, вам увижається ідеал і ви навіть готові визнати цю «конституцію» за неперевершений зразок найдосконалішої державної системи. Але пробуйте в цій диявольській системі згадати цю «конституцію», або покликатися на неї, то раптом переконаєтеся, що очі і вуха всюди присутнього державного апарату будуть назирці і крок у крок ходитимуть за вами. А коли ви аж такі наївні та необачні, що вирішили домагатись нічого більше, а здійснення цієї конституції, то посадять вас у божевільню. Коли пощастить вам її вижити і вихопитися з неї, то жде вас неминучо сибірська каторга, якої вже не переживете, бо вона розрахована на досмертність.

Це дійсно сатанічна система не в якійсь алегорії, але наочно, конкретно і найбільш реально. Споконвічний атут сатани з правила — брехня. Коли йдеться про зводження людей, то сатана полонить цих людей міражем правди. Тобто натякує на ідеал, а підсуває тільки покруч цього ідеалу. Християнські принципи були від двох тисяч літ базою, або нормою для спільного життя людей. Сатана покористувався цими принципами, підхопивши самі слова, але докорінно обезвартіснив есенціяльний зміст цих слів. Рівність, братерство, вільність, гідність людини, повноправність, соціяльна справедливість (не-експлуатація), щасливе життя і т. д. без кінця — це тільки засоби для заманення легковірних. Горе починається щойно з хвилиною, коли заманені легковірці попадуть у приготовані для них тенети. Покликатися на ще вчора пропаговані лозунґи буде вже злочином і ви будете негайно репресовані.

Тільки сатана може вдержувати цю, досі небувалу в історії світу, сатанічну тюрму народів при силі і еґзистенції. Не зважаючи на те, що заледви один відсоток партійних бонз і їх прихвостнів тримає у своїх лабетах 200-мільйонову масу обезосіблених рабів, за 60 літ нескінченного терору, масових розстрілів, виморювання голодом людей, голодом штучно створеним, за 60 літ безпереривного бестіяльського знущання над тисячами тисяч невинних у нічому людей по всяких сибірських каторгах і унікальних на світі зонах смерти, ще ніхто не пробував повстати проти цього сатанічного режиму. Люди просто свідомі, що все дарма і що такий спротив був би ще не початим демонічно розораний, а батьки, матері, діти, внуки, ближчі, чи дальші знайомі гноїли б все нові тюрми, табори і каторги.

Тільки сатана міг добитися того, що про існування цього пекла в СССР світ не хоче нічого знати, навпаки допустив до цього, щоб російський комунізм розрісся страшним раком по всьому світі.

Немає на світі країни, до якої не мав би доступу комунізм. Цей факт сам собою несамовитий. У СССР ніхто із відвідувачів, чи представників інших держав не посміє і неможливо, щоб мав змогу переказати реально життя-буття у своїх країнах, бо це була б пропаганда і в російському розумінні політичний злочин, але російський комунізм має вільний доступ до кожної країни без уваги на те, що всюди він розкладовий і підривний для кожної країни. Де б цей комунізм не існував, то всюди він інспірований, організований і ведений безпосередньо агентами російської школи. Було б протилежним правді і фактам уявляти собі, що десь у світі існують різні концепції й інтерпретації комунізму. Істина є така: російський комунізм монополізує, централізує і фактично керує усіма краєвими, чи міжнародніми комунізмами. Якраз ця централізація системи аж кричить, що цією пекельною системою керує сатана.

Дуже промовисте явище можете спостерігати кожного дня на американському континеті. Банди молодих людців організують себе в мотоциклеві загони. На плечах у них чіткий напис: «Учні (або іншим разом «апостоли») диявола», а вже, якщо немає цього напису, то поверх їхньої шкірянки емблема сатани. Бачать це і читають всі переїжджі мотористи, але нікого це нітрохи не шокує. Явище просто зовсім звичайне для наших часів… Найбільш характерне сьогодні явище в цілому світі, особливо в Америці, — це несамовиті гістерії, зокрема молодих людей за миром. Ніякого тут обгрунтовання, в ім’я чого мав би бути цей мир, у користь кого і чи взагалі він можливий у сучасну пору? Очевидно, всі прекрасно знають, хто ці мирові гістерії піддержує і пропагує, але ви не знайдете ні одного серед політиків і державних мужів, що ясно поставив би передумови і цілі цього миру. Ні, це мусить бути виключний атут сатанічних керівників СССР для повного загнуздання усього світу і нічим не рискованого його опанування! Старинні філософи висловили цей стан максимою: світ прагне бути обманюваним. Тільки ж цим разом ця обмана і брехня виходить не від людини, а від неперевершеного майстра брехні, сатани. Що світ став навіжений і обіснуватілий «миром», то це б ще не було вершком трагедії, але цей «мир», мир за всяку ціну, пропагує сьогодні Церква. Перед тисячами своїх нерозв’язаних проблем та з повним їх нехтуванням і занедбанням Церква сьогодні ставить цей безкондиціональний мир. Сьогодні Церква може найбільше з усіх установ затьмарена і запаморочена, як це живо описували фатімські проречення. Для неї вже звітрились давно слова Ісуса Христа: «Я не приніс миру, а меч», ніби їх ніколи не було.

У парі з так гістерично пропагованим миром іде розклад всіх державних систем світу шалено прискореним темпом. Універсальний сьогодні факт, що навряд, чи ви знайдете одну таку державу, у якій би її державні мужі не були посередньо або безпосередньо на службі тієї системи, якою керує особисто сатана. Ці державні мужі про те тільки дбають, щоб християнська мораль і релігія зникла зо шкіл і щоб молодь виховувалась у явній аморальності і розгнузданості. Безбожництво сьогодні єдино упривілейоване. Преса, радіо, телевізія, державні установи, а особливо школа всіх ступенів, від найнижчого почавши, уважають найголовнішим своїм завданням знищити релігію, яка б вона й не була. Зате ж єдина «ідеологія», що набрала універсального визнання і висунулася на чоло всіх людських орієнтацій, це комунізм усіх можливих забарвлень. Знищено вже Градацію усіх етичних і моральних вартостей. Заступив ці вартості т. зв. гуманізм, ота неокреслена ближче категорія, під яку можуть підшиватися усі збоченці і злочинці. Ґльорифікація злочину, розпусти і декаденції стала джерелом заробітку для журналістів і порнографів. Вже й тяжко сьогодні вирішити, хто з них більш авторитетний і всевладний. На всякий випадок найважливіша і найбільш вдячна тематика сьогодні — це сексуальна розбещеність. За десять останніх літ не з’явився на світовому ринку ні один фільм, який був би видержаний у межах сякої-такої людської пристойности. І коли б ми тільки самими фільмами мали судити про людський сучасний стандарт, то ми мусіли б сказати, що ця людина сьогодні не здібна на ніщо інше, а виключно на содомський гріх і на содомо-гоморську розпусту. Бо звичайна досі розпуста хіба була б старомодною чеснотою. Розводи сьогодні така звичайна річ, що просто розводові урядовці не вспівають додержувати їм кроку і доводиться ці розводові справи перекладати на роки. Чи не нарочито це робота сатани, що школа про ніщо інше сьогодні не думає, а тільки про те, щоб сексуально вишколювати своїх вихованців і секс впихати тим, яким ще мамине молоко не обсохло на губах? А що ж говорити тоді про такі масові і ніяк не до сконтролювання засоби, як радіо і телевізія? Напево сам сатана мусить учитися наймодерніших тріків від поставників і режісерів сучасної телекомунікаційної деградації і розкладу.