Помер Михайло Панасюк (1920 — 1979)

В Чікаґо помер, 19 травня 1979 р. після короткої недуги редактор Михайло Панасюк на 59 році життя. Народився М. Панасюк 19 вересня 1920 р. в с. Воскресінці Коломийського повіту; середню освіту здобув в Коломиї, а від 1943 р. діяв у підпіллі. На еміґрації працював у видавництві «Українське Слово» в Парижі, а від так в 1954 р. поселився в Чікаґо. Бл. п. М. Панасюк був активним громадським діячем, членом ОУН (полк. А. Мельника) та брав участь у патріярхальному русі. Його наміром було притягнути до змагань громадські організації на засаді консолідації. З цією метою в 1971-72 pp. зорганізував він разом з вже покійними д-ром Богданом Олесницьким і ред. Миколою Денисюком Раду Громадських Організацій в ЗСА за Патріярхат УКЦеркви. Коли виявилося, що ця Рада може викликати дезорієнтацію і дублювання в патріярхальному русі, пок. М. Панасюк та інші діячі Ради рішили її розв’язати. Цей крок свідчить про його відчуття громадського правопорядку. Немає сумніву, що наміром ініціяторів Ради було щиро допомогти справі патріярхату.

М. Панасюк був також головою місцевої Ради за Патріярхат в Чікаґо, яка продовжує існувати, як координаційний осередок різних громадських і церковних організацій, поруч із Відділом Українського Патріярхального Т-ва.

М. Панасюк причинився до відновлення в Чікаґо Відділу УККА, якого був головою в 1976 — 1978 pp. Також редаґував журнал «Самостійна Україна» та був активним членом ОДВУ.

В календарному конфлікті 1964 р. в Чікаґо М. Панасюк щиро боронив традиційний табір, хоч належав до поміркованого крила. Від початку належав до парафії свв. Володимира й Ольги, а в останній каденції був обраний до Парафіяльної Ради. Був членом Братства св. Андрея Первозванного. В особі М. Панасюка українська громада втратила активного й відданого громадянина. Вічна Йому пам’ять.