Помер св. п. проф. Дам’ян Антонович Горняткевич

З березня 1980 р. помер наш відданий член мирянського руху, член основник руху за Патріярхат проф. Дем’ян Антонович Горняткевич. Покійний А. Горняткевич належав у нашому науковому й мистецькому житті до виняткових особливостей. Він же був дійсним членом Української Вільної Академії Наук, до речі член основник і перший віцепрезидент УВАН в США та поруч з тим голова Мистецької Кураторії. Не однократно виступав на форумі УВАН на мистецькі теми і в загальному цікавився й брав активну участь у мистецько-творчому житті, як мистецтвознавець. Поруч того він цікавився розвитком українського громадського, політичного й наукового життя. Якщо були якісь важливі питання то він в них включився та допомагав їх реалізувати. Коли була виринула справа змагань за підвищення Української Католицької Церкви до гідности патріярхату то проф. Д. Горняткевич був одним з перших який включився до праці за здійснення цієї ідеї. Вже згодом, коли його здоровельний стан не позволяв активно брати участь то він не перестав цією справою цікавитись до кінця свого життя. У відході св. п. Дам’яна Горняткевича зорганізований мирянський рух втратив свого відданого члена. Пам’ять про нього на довго залишиться між нами.

Горем прибитій Дружині Покійного пані Дарії і синові д-рові Андрієві з родиною висловлюємо наше глибоке співчуття.