Постанова Мирянського З’їзду в Нью-Йорку, 19 червня 1971 р.

Постанова

Мирянського З’їзду в Нью-Йорку, 19 червня 1971 р., прийнята у виконанні заклику про економічні санкції, на пропозицію Студентського Комітету ад гок за патріярхат УКЦеркви й передана до здійснення як напрямні покликаним органам мирянського руху.

 З подій останніх місяців видно, що намагання вплинути на наших Владик в Америці петиціями, демонстраціями, а навіть голодівкою не увінчалися досі належним успіхом. Тому ми схвалюємо як наступну спробу завернути наш церковний провід із дотеперішнього шляху економічні санкції. Ціллю цієї акції є стримати недільні збірки в парафіях, де Владики і священство не співпрацюють з мирянськими чинниками щодо господарки фінансовими засобами та не здійснюють постанов Архиєпископського Синоду. Натомість, у тих парафіях вірні будуть складати свої пожертви відповідним збірщикам, покликаним мирянами, на два окремі фонди:

Парафіяльний Фонд: Гроші, зібрані на цей фонд, будуть заморожені парафіяльними Братствами, покликаними для відання цими збірками, аж до часу, поки священики та Владики не погодяться згідно з вимогами, поставленими до них З’їздом Мирян.

Патріярший Фонд: Гроші зібрані на цей фонд, дадуть матеріяльну базу Верховному Архиєпископству, головно для заснування центральної Семінарії при Українському Католицькому Університеті з метою виховати ідейних священиків для нашої Церкви. Таким чином ми звільнимося від опіки Східньої Конґреґації та її системи виховання наших священиків.

З цього фонду також черпатиме Блаженніший Кир Йосиф засоби на біжучі потреби адміністрування Помісної Української Католицької Церкви та для допомоги тим її одиницям, які цього потребують та беззастережно стоять на самоуправних засадах нашої Церкви. Ця форма фінансування Верховної Архиєпископії є крайньо потрібна, бо до цього часу наші митрополії, єпархії та екзархати не перебрали на себе фінансування центральних установ УКЦеркви. Доки це не станеться, лише так можемо причинитися до розбудови Помісної УКЦеркви.

Практичні напрямні до реалізації економічних санкцій:

а/ Кожний парафіянин рішає, до котрого фонду і в якій пропорції мають бути звернені його тижневі внески,

б/ Збори парафіян в кожній парафії повинні винести рішення про започаткування санкцій та оформити для цього відповідне тіло – збірковий комітет чи окреме церковне Братство,

в/ Братство чи Комітет оформлюється леґально як заінкорпорована в уряді установа, яка може збирати фонди на релігійні цілі, при чому гроші, призначені до Парафіяльного Фонду, складаються на банкове конто Братства чи Комітету і заморожується, а гроші, призначені на Патріярший Фонд, висилається до розпорядження Верховного Архиєпископа.

г/ Братства чи збіркові комітети одного більшого осередку або деканальної округи творять для координування відповідні ради.

ґ/ Для координування в крайовому масштабі економічних санкцій постає Крайова Рада з представників низових клітин. Тимчасова Рада або Комісія для заініціювання економічних санкцій покликується Крайовою Управою Товариства за Патріярхальний Устрій УКЦ, Студентським Комітетом ад гок за Патріярхат, існуючими іншими мирянськими групами /громадські комітети за патріярхат, комітети оборони, тощо/. Статутово оформлена і вибрана Крайова Рада також має бути заінкорпорована. В справі переведення в життя цієї постанови З’їзд доручає консультуватися з Священичим Товариством Св. Андрея. З’їзд Мирян уважає, що ці заходи і їх переведення на найширшій базі по парафіях здійснять дві цілі – допоможуть зорганізуватися мирянам по парафіях, та дадуть відповідну грошову основу для розбудови Церкви на місцях та в центрі.

З’їзд закликає усіх вірних УКЦеркви в Америці цими заходами не зменшити, але збільшити жертвенність на церковні цілі.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web