Поважний крок у напрямі єдности

(З життя Української Православної Церкви)

На початку листопада минулого року відбувся Собор Єпископів і представників Вищих Церковних Управлінь трьох юрисдикцій Української Православної Церкви, на якому обмірковано та обговорено положення усіх трьох митрополій і ухвалено рішення поєднати їх в одну Українську Православну Церкву у вільному світі. У нарадах брали участь ієрархи, представники священства і представники мирян. Цей Собор ухвалив деклярації, які подаємо нижче за журналом «Українське Православне Слово» за січень, 1974 року.

  1.  Собор Єпископів і Представників Вищих Церковних Управлінь трьох Українських Православних Митрополій, а саме, — УПЦ в США, УГПЦ в Канаді та УАПЦ в Европі, що відбувся 1-го листопада 1973 року в Торонто, ОДНОДУШНО стверджує, що ці митрополії становлять ОДНУ УКРАЇНСЬКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ, зовнішнім виявом чого являється СОБОР ЄПИСКОПІВ і ПРЕДСТАВНИКІВ ВИЩИХ ЦЕРКОВНИХ УПРАВЛІНЬ згаданих Митрополій, який відбувається щонайменше раз до року, або в міру потреби.
  2.  Вважаючи зв’язки наших Митрополій з Вселенським Православієм за корисні, Собор Єпископів і Представників Вищих Церковних Управлінь трьох Митрополій — УПЦеркви в США, УГП Церкви в Канаді і УАПЦеркви в Европі, який відбувся 1-ого листопада 1973 року в Торонто, заявляє, що взаємовідносини з Царгородською Патріярхією, як традиційним ЦЕНТРОМ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВІЯ, залишаються на базі повної автокефалії Української Православної Церкви у вільному світі.

Крім деклярацій схвалено також чисто духовного характеру резолюцію, яка крім того стосується також Ради Українських Церков у вільному світі, створеної у Торонто з нагоди Другого СКВУ:

Собор Єпископів і Представників Вищих Церковних Управлінь трьох Українських Православних Митрополій — УПЦ в США, УГПЦ в Канаді і УАПЦ в Европі, запізнавшись із опублікованим у пресі Комунікатом у справі покликання до життя Ради Українських Церков у вільному світі, ствердив доцільність створення такої установи та що для остаточного і успішного застосування такого тіла є необхідним відбути дальші консультації з авторитетними чинниками Українських Церков у вільному світі.

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту