Повідомлення

Українське Патріярхальне Світове Об’єднання (УПСО) повідомляє, що вийшла друком книжка: «МАТЕРІЯЛИ МИРЯНСЬКИХ КОНГРЕСІВ ТА З’ЇЗДІВ УПСО», яку зредагував д-р Василь Маркусь. Цей збірник має 136 сторінок та його зложено і видруковано в українській друкарні Ставропігія у Чікаґо. На зміст тієї книжки складаються доповіді, виголошені під час Третього Мирянського Конгресу у Нью-Йорку, який відбувся 22 листопада 1978 року, а саме:

о. д-р Ігор Мончак — Українська ієрархія та її роля в модерному змаганні за Патріярхат
о. д-р Іван Гриньох — Українське католицьке духовенство і змагання за Патріярхат
д-р Богдан Цимбалістий — Світла і тіні руху за Патріярхат
д-р Василь Маркусь — П’ятнадцять років Патріярхального руху.

Крім цього, збірник включає також інший важливий матеріял, пов’язаний із дією УПСО. Ця книжка — це перший випуск Бібліотеки Мирянина. Її ціна — 5 ам. дол. та її можна замовляти в адміністрації журналу «Патріярхат»:

THE PATRIARCHATE P.O.BOX 11012 PHILADELPHIA, PA. 19141, U.S.A.

Учасники Третього Мирянського Конгресу, які зложили вписовий даток у висоті 10 дол., одержать цей збірник безкоштовно. Тому, що багато учасників при вписі не подали своєї адреси або у міжчасі її змінили, ми просимо їх подати свою адресу до вищеподаної адреси адміністрації Патріярхату. Учасники із Канади можуть писати на адресу канадського представника УПСО:

S.TYMIAK 75 Queen St. North, Apt. 1606, HAMILTON, ONT. L8R 3J3, CANADA

Мешканці Канади можуть замовляти цю книжку безпосередньо в канадського представника УПСО, пересилаючи 5 кан. дол., які включають кошти пересилки. Прохаємо всіх допомогти нам поширити це видання, а тим самим полегшити появу дальших випусків.

ПРЕЗИДІЯ УПСО

 * * * * *

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прийнявши до відома думку українських Владик, висловлену на своїх принагідних зустрічах у Чікаґо з нагоди введення на єпископський престіл Преосвященного Кир Іннокентія, як також ідучи назустріч бажанням духовенства і мирянських організацій, Патріярша Канцелярія повідомляє, що ювілей 90-ліття життя і 65-ліття священства їх Блаженства Патріярха Йосифа відбудеться в Римі у днях 13-19 лютого 1982 р.

Спільний поклін Ювілятові відбудеться церковними і світськими врочистостями 17 і 18 лютого, з участю єрархії, духовенства та прочан-мирян, програму яких буде своєчасно подано до відома.

Тому прохаємо заздалегідь організувати групи прочан на цю рідку нагоду, щоб скласти гідний поклін своєму Патріярхові. Організатори свята на місці подбають і допоможуть бажаючим групам улаштуватися в Римі на час святкувань, якщо про це своєчасно (до 15 грудня 1981 р.) будуть прислані зголошення. Просимо в усіх справах звертатися до Патріяршої Канцелярії на адресу:

Rev. Dr. Ivan Choma, Palazzina dell’Arciprete, 00120 VATICAN CITY

Духовенство і миряни та їх організації із свого боку організують свої групові поїздки, в чому ми можемо бути допоміжними.

За Патріяршу Канцелярію Ватикан, 25 вересня 1981 р.

о. Іван Хома

* * * * *

Берхем, дня 26 вересня 1981 р.

Повідомлення про з’їзд УПСО

Українське Патріярхальне Світове Об’єднання за Єдність Церкви і Народу — УПСО — цим повідомляє всіх своїх членів та симпатиків, що ІУ ЗАГАЛЬНИЙ З’ЇЗД ДЕЛЕГАТІВ УПСО (Звичайні загальні збори) відбудеться дня 16 лютого 1982 р. в приміщенні ДОМУС МАРІЄ при улиці Вія Аврелія ч. 481 в Римі (на півдорозі між св. Петром і Св. Софією). Подаємо докладну адресу:

Domus Mariae, Via Aurelia nr. 481,
00165, Italia

Денний порядок нарад з’їзду:

1. Відкриття З’їзду молитвою і привітальне слово голови УПСО.
2. Вибір ділової Президії (голова, його заступник і два секретарі).
3. Вибір Почесної Президії і схвалення денного порядку нарад.
4. Привіти усні й письмові.
5. Вибір Комісій:

а) Верифікаційної
б) Номінаційної
в) Резолюційної

6. Відчитання й прийняття протоколу III Загального З’їзду, який відбувся 15 вересня 1979 р. в Лондоні — В.Брітанія.
7. Звідомлення з праці:

а) Головної Ради УПСО (голова, заступник голови, секретар, скарбник та редактор журналу «Патріярхат»).
б) Короткі звідомлення з праці поодиноких Крайових Товариств чи Об’єднань членів УПСО (просимо коротке звідомлення на письмі передати секретареві з’їзду).

8. Звідомлення Контрольної Комісії і її внесок на уділення абсолюторії уступаючої Президії, членам Головної Ради та іншим керівним органам Товариства.

Перерва

9. Звідомлення Верифікаційної Комісії та дискусія над звідомленнями.
10. Уділення абсолюторії уступаючій Президії, Головній Раді, К. Комісії і членам Товариського Суду.
11. Звідомлення Номінаційної Комісії та вибір голови Товариства та членів Президії, Членів Головної Ради, Контрольної Комісії та Товариського Суду на дальші три роки, тобто 1982-1985 pp.
12. Схвалення бюджету Товариства та членські вкладки на слідуючі три роки.
13. Звідомлення Резолюційної Комісії та схвалення нею запропонованих резолюцій.
14. Пропозиції напрямних праці на найближчий час.
15. Різне та замкнененя З’їзду Делегатів УПСО молитвою.

За Президію УПСО:

П. Зелений — голова, Б. Лончина — І заступник голови,
В. Попович — II заст. голови, К. Митрович — секретар.

Кошти перебування в Римі

Як вже було сказано, Конгрес УПСО (про це в найближчому часі розішлемо окремі повідомлення) відбудеться в днях 14-гоі 15-го лютого 1982р.та З’їзд Делегатів УПСО (загальні збори) відбудуться в приміщеннях ДОМУС МАРІЄ при вул. Вія Аврелія ч. 481, на пів дороги між площею св. Петра і Собором Св. Софії. Отже, положення і комунікація дуже вигідні. В Домус Маріє є багато кімнат. Для наших потреб зарезервовано 400 місць. Є кімнати одно-, дво- і триособові.

Для наших потреб вирішено взяти тарифу т.зв. «півпенсіону», тобто значить, нічліг, сніданок і вечеря або обід. Але можна буде взяти і повний пенсіон, тобто нічліг і повне удержання, якщо хтось цього забажає. Ціна «півпенсіону» близько 18 дол. денно — кімната, снідання і вечеря або обід. Ціна «повного пенсіону» — близько 24 дол.

Точне число учасників, з поданням на які кімнати (одно-, дво- чи триособові) і чи з повним чи «півпенсіоном» вони рефлектують ми мусимо знати НАЙДАЛІ до 15-го грудня 1981 р. Це дуже важливе, бо інакше ми можемо втратити ці місця!

Тому просимо негайно взятись до праці і списувати охочих взяти участь в «римських святкуваннях» у лютому 1982 р. Нам корисно знати число учасників, без подання прізвищ, щоб могти законтрактувати приміщення.

За винайм заль на наради треба буде платити окремо около 750 дол. вже з огріванням.

Просимо всі Крайові Товариства та їх Управи ці наші інформації поширити на терені їх діяння, видаючи свій чи перевидаючи оцей наш заклик. Через високі поштові оплати (летунська пошта) не можна висилати ці інформації всім окремо. Тому прошу співпрацювати з нами!

Бажаючи гарних успіхів у Вашій праці — залишаємось з Христовим привітом:

П. Зелений, голова