Повідомлення

Повідомляємо, що наш співробітник журнала Михайло Димид приготував цінну збірку матеріялів-статтей, що були надруковані італійською й іншими мовами тільки в Італії з приводу смерти Блаженнішого Патріярха Йосифа. Збірка охоплює понад 85 статтей, що становитиме 200 сторінок. Збірка появиться друком за три місяці. Всі, що бажають набути цю цікаву й цінну збірку матеріялів, яка буде коштувати 20 ам. дол., можуть слати замовлення на адресу:

Mychajlo Dymyd
via dei Laghi, 25 (Km. 9)
1-00047 MARINO

Частина статтей з непередбачених причин не увійшла до цього числа і буде надрукована у наступному числі «Патріярхату».